Oppdatert fra Legemiddelverket: 16.07.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Dalacin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på Dalacin mikstur. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. De utenlandske pakningene kan ha en annen styrke enn Dalacin. Være nøye med at doseringen blir riktig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på valsartan tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på valsartan tabletter i alle styrker. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis», Valsartan Sandoz «Sandoz», Diovan «Farmagon», Valsartan «Actavis»

Mangel på valsartan/hydroklortiazid

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2018


Det er for tiden mangel på valsartan/hydroklortiazid tabletter i alle styrker. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan Comp «Novartis», Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Diovan Comp «Farmagon», Diovan Comp «Orifarm», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Corixil «Farmagon», Cotareg «Orifarm», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz - København»

Mangel på Diural dråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Diural dråper. Du kan derfor få utenlandske pakninger med furosemid mikstur på apoteket. Miksturen kan ha andre doseringsredskaper enn Diural dråper. Vær nøye med at doseringen blir riktig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Diural «Actavis»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2018


Det er for tiden mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml og 2 mg/ml. Du kan derfor få utenlandske pakninger med salbutamol inhalasjonsvæske på apoteket. Vær nøye med at doseringen blir riktig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Stopp i produksjonen av Nycoplus Neo-Fer mikstur

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 09.07.2018


Neo-Fer mikstur vil bli tilbakekalt fra apotek rundt 1. august. Dette er et forebyggende tiltak grunnet for høyt blynivå. Det er trygt å bruke Neo-Fer mikstur inntil alternativt jerntilskudd blir tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Nycoplus Neo-Fer «Takeda»

Salgsstopp på blodtrykksmedisiner med valsartan

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 06.07.2018


En del legemidler med virkestoffet valsartan trekkes tilbake på grunn av forurensning under produksjon. Det er trygt å bruke legemidlet inntil du henter ny forsyning på apoteket. Du må ikke avbryte behandlingen. Det medfører betydelig større risiko enn å fortsette med de aktuelle legemidlene med valsartan.


Varselet gjelder følgende preparater: Valsartan/Hydrochlorthiazid «Actavis», Valsartan Sandoz «Sandoz», Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz», Valsartan «Actavis»

Mangel på Apresolin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.07.2018


Det er mangel på Apresolin 25 mg tabletter. Det kan derfor hende du får en utenlandsk pakning med hydralazinhydroklorid på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Apresolin «Amdipharm»

Mangel på Xylocain spray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.07.2018


Det er for tiden mangel på Xylocain spray. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Xylocain 100 mg/ml spray «Aspen Pharma Trading Ltd.»

Mangel på Adalat Oros 30 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.07.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 30 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Legen din kan skrive resept på et annet legemiddel om ikke utenlandske pakninger kan skaffes. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Nytt tablettprodukt av Lynparza på markedet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.06.2018


Lynparza finnes nå som både kapsel (i boks) og tablett (i blisterpakning). De kan ikke byttes om hverandre. Det er derfor viktig at du får utlevert riktig produkt på apoteket. Spør på apoteket dersom du er usikker.


Varselet gjelder følgende preparater: Lynparza «AstraZeneca AB (2)», Lynparza «AstraZeneca»

Behandling med darunavir og kobisistat under graviditet gir risiko for behandlingssvikt

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 27.06.2018


HIV-legemidlene darunavir og kobicistat bør ikke brukes sammen under graviditet på grunn av risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn. Snakk med legen din om du er gravid eller planlegger å bli gravid.


Varselet gjelder følgende preparater: Rezolsta «Janssen», Prezista «Janssen», Symtuza «Janssen»

Mangel på Pilokarpin Minims øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.05.2018


Det er mangel på Pilokarpin Minims 20 mg/ml øyedråper, oppløsning. Det kan derfor hende du får en utenlandsk pakning med pilokarpinnitrat på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Pilokarpin Minims «Bausch & Lomb U.K. Ltd.»

Mangel på Montelukast Teva granulat

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.05.2018


Det er mangel på Montelukast Teva 4 mg granulat. Det kan derfor hende du får en utenlandsk pakning med montelukast granulat på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Montelukast «Teva»

Mangel på Pranolol 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Pranolol 20 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»

Mangel på Carduran CR 4 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Adalat Oros 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros 20 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Det kan være legen din øker styrken til Adalat Oros 30 mg eller behandler deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Detrusitol SR 2 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Detrusitol SR 4 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Unngå forveksling av Fiasp og Tresiba

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 20.04.2018


Hvis du bruker insulinpennene Fiasp og Tresiba, må du sjekke navnet på pennen før hver injeksjon for å være sikker på at du setter riktig type insulin til riktig tid. Pennene kan forveksles fordi de er svært like i fargene.


Varselet gjelder følgende preparater: Fiasp «Novo Nordisk», Tresiba «Novo Nordisk»

Adalat tabletter avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.04.2018


Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Du vil bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat «Bayer AB»

Mangel på Relistor

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er for tiden mangel på Relistor. Du kan derfor oppleve å få utlevert utenlandske pakninger på apoteket. Følg rådene fra lege og apotek nøye.


Varselet gjelder følgende preparater: Relistor «PharmaSwiss»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Testogel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.02.2018


Det er for tiden mangel på Testogel. Derfor kan det være at apoteket gir deg Tostran i stedet. Tostran inneholder det samme og kommer i tube med en mekanisme som gjør det enkelt å dosere 50 mg testosteron. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Testogel «Besins International»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Det kan hende du være du får en utenlandsk pakning på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.