Oppdatert fra Legemiddelverket: 21.10.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Diovan mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.10.2017


Det er for tiden mangel på Diovan 3 mg/ml mikstur «Novartis». Du kan derfor få utlevert valsartan mikstur i utenlandske pakninger på apoteket. Ta kontakt med apoteket hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Diovan «Novartis»

Epoetiner kan gi alvorlige hudbivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.10.2017


Alvorlige hudreaksjoner er en svært sjelden, men alvorlig bivirkning av epoetiner. Vær oppmerksom på influensalignende symptomer som etterfølges av utslett med rødhet og blemmer i huden og munnslimhinnen, øyne, nese, svelg eller kjønnsorganer. Hudreaksjonene kan ligne alvorlig forbrenning. Får du noen av disse reaksjonene må du kontakte lege umiddelbart.


Varselet gjelder følgende preparater: Retacrit «Hospira», Aranesp «Amgen», NeoRecormon «Roche», Eprex «Janssen», Mircera «Roche»

Prioderm meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2017


Prioderm er meldt midlertidig utgått fra 01.09.2017 og det er usikkert om legemidlet kommer tilbake på det norske markedet.


Valproat gir stor risiko for fosterskader

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.09.2017


Valproat gir stor risiko for fosterskader. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen. Rådfør deg med legen din ved spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Metoprolol Mylan tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2017


Det er for tiden leveringsproblemer for Metoprolol 50 mg tabletter. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Metoprolol «Mylan»

Mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2017


Det er mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler. På grunn av mangelen kan det være at apoteket tilbyr deg en dansk pakning Asasantin Retard. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Diprasorin «Orion»

Lescol er midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.09.2017


Lescol 20 mg og 40 mg kapsler er ikke lenger tilgjengelig i Norge. Det er viktig at du får annen medisin, slik at du ikke går uten behandling. Ta kontakt med legen din snarest mulig.


Varselet gjelder følgende preparater: Lescol «Orifarm»

DepoCyte meldt midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2017


Legemidlet brukes bare på sykehus, legene vil finne annen behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: DepoCyte «Pacira Limited»

Mangel på Cinryze

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2017


Det vil fremover være delvis leveringssvikt for Cinryze med styrken 500 E i Norge. Dette vil gjelde frem til 31.12.2017. Ta kontakt med legen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Cinryze «Shire Services BVBA»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Rådfør deg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Ibux mikstur - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2015


Det er for tiden mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur «Weifa» på grunn av produksjonsproblemer. Det er foreløpig uvisst hvor lenge mangelsituasjonen vil vare. Ta kontakt med lege eller apotek for mer informasjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibuprofen Weifa «Weifa AS»