Oppdatert fra Legemiddelverket: 17.06.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mulig økt risiko for misdannelser hos fosteret ved bruk av Modiodal under graviditet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 14.05.2019


Det er en mulig økt risiko for misdannelser hos fosteret ved bruk av Modiodal (modafinil). Modafinil skal derfor bare brukes under graviditet hvis legen din mener det er helt nødvendig. Ta kontakt med legen din hvis du bruker modafinil og er gravid, tror du er gravid eller planlegger å bli det.


Varselet gjelder følgende preparater: Modiodal «Teva», Modiodal «Orifarm», Modiodal «2care4»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klindamycin, dersom de har de utenlandske pakningene tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.04.2019


Kinoloner som inhaleres eller tas som tabletter eller gis intravenøst gir risiko for muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, senebetennelse og avrivning av sene. Kinoloner kan også påvirke gange, gi nummenhet eller prikking i huden, søvnproblemer, depresjon, tretthet eller nedsatt hukommelse og endre syn, hørsel, luktesans eller smakssans. Bivirkningene er sjeldne, men alvorlige. Derfor skal kinoloner kun brukes når det er helt nødvendig. Avslutt behandlingen og kontakt legen din ved første tegn på symptomer.


Varselet gjelder følgende preparater: Ciprofloxacin Amneal «Amneal Pharma», Tarivid «sanofi-aventis», Ciprofloxacin «Actavis», Ciprofloxacin «Villerton», Quinsair «Chiesi Farmaceutici»

Behandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet gir økt risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.03.2019


HIV-legemidlene elvitegravir og kobicistat bør ikke brukes sammen under graviditet på grunn av risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn. Snakk med legen din om du er gravid eller planlegger å bli gravid.


Varselet gjelder følgende preparater: Stribild «Gilead», Genvoya «Gilead»

Økt risiko for alvorlige psykiske reaksjoner ved behandling med Benlysta (belimumab)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 28.03.2019


Ta kontakt med lege dersom du merker at du blir deprimert eller får selvmordstanker under behandling med Benlysta


Varselet gjelder følgende preparater: Benlysta «GlaxoSmithKline»

Mangel på Paralgin Forte

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.03.2019


Det er mangel på Paralgin Forte 400mg/30mg,100 stk enpac.


Varselet gjelder følgende preparater: Paralgin forte, Paralgin major «Karo Pharma»

Mangel på Remeron-S 30 mg smeltetabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2019


På grunn av mangelen på Remeron 30 mg smeltetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med mirtazapin smeltetabletter. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Remeron, Remeron-S «MSD»

Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.03.2019


Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid, dersom de har utenlandske pakninger tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Nozinan «Meda»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og100 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med akarbose dersom de har utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Alvesco

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.11.2018


Det er for tiden mangel på Alvesco. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Alvesco «AstraZeneca»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Du kan derfor få portugisiske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Apoteket kan derfor tilby deg utenlandske pakninger med prednisolon, dersom de har utenlandske pakningerne er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»