Pantoprazol Øresund Pharma

Øresund Pharma


Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

A02B C02 (Pantoprazol)Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg: Hvert hetteglass inneh.: Pantoprazolnatriumsesquihydrat tilsv. pantoprazol 40 mg, dinatriumedetat.


Indikasjoner

  • Refluksøsofagitt.
  • Ventrikkel- og duodenalsår.
  • Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstander med patologisk høy syresekresjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Før bruk/anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering og ev. fortynning: Oppløsningen er vist å være kjemisk og fysisk stabil i 6 timer ved 25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør oppløsningen benyttes umiddelbart, med mindre metoden for åpning/rekonstituering/fortynning utelukker risikoen for mikrobiologisk forurensning. Brukeren er ansvarlig for lagringstid og -forhold om oppløsningen ikke benyttes umiddelbart etter tilberedning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pantoprazol Øresund Pharma, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 mg 1 stk. (hettegl.)
550775
- 88,90 C
10 stk. (hettegl.)
391967
- 563,10 C
50 stk. (hettegl.)
452039
- 2 670,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Pantoprazol Øresund Pharma PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.02.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Somac «Takeda»


Sist endret: 01.04.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)