TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg/200 mg/245 mg: Hver tablett inneh.: Efavirenz 600 mg, emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproksilsuksinat tilsv. tenofovirdisoproksil 245 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproksil. Indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1) hos voksne ≥18 år med virologisk suppresjon av hiv-1 RNA-nivåer på <50 kopier/ml ved nåværende antiviral kombinasjonsbehandling i >3 måneder. Pasientene skal ikke ha erfart virologisk svikt ved tidligere antiretroviral behandling, og de skal ikke ha utviklet virusstammer med mutasjoner som viser signifikant resistens overfor noen av de 3 komponentene i preparatet. Fordelene med et kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproksil er hovedsakelig vist ved 48 ukers data fra en studie hvor pasienter med stabil virologisk suppresjon ved antiviral kombinasjonsbehandling byttet til kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproksil. Det foreligger foreløpig ikke data fra studier med kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproksil hos behandlingsnaive pasienter eller hos pasienter som er kraftig behandlet tidligere. Det finnes ingen data som støtter kombinasjonen av efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisproksil og andre antiretrovirale legemidler.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas ved sengetid, for å øke toleransen for efavirenz med hensyn på nevrologiske bivirkninger. Bør tas på tom mage (vanligvis 1 time før eller 2 timer etter mat). Skal svelges hele med vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Atripla «Gilead»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Padviram, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg/200 mg/245 mg 30 stk. (flaske)
427030
H-resept
Byttegruppe
8599,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2020