Oxibuprokain Minims

Bausch Health

Lokalanestetikum.

ATC-nr.: S01H A02

 Miljørisiko i Norge
 S01H A02
Oksybuprokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksybuprokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Oksybuprokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksybuprokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 4 mg/ml (0,4%): 1 ml inneh.: Oksybuprokainhydroklorid 4 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Lokalanestesi når det ønskes hurtig og kortvarig effekt.

Dosering

Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk. Ev. overskuddsvæske kastes.
For tonometri: 1-2 dråper dryppes i øyet. Gir kortvarig overflateanestesi tilstrekkelig til tonometri.
For kraftigere anestesi, ved fjerning av overflatiske fremmedlegemer og tilpassing av kontaktlinser: 1 dråpe dryppes i øyet 3-4 ganger med 30 sekunders intervall.

Kontraindikasjoner

Overflatiske betennelsestilstander, særlig keratitt. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke forskrives for selvmedikasjon. Antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør imidlertid informeres om at preparatet kan forårsake forbigående uklart eller tåkete syn. En bør i så fall ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalisert.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01H A02
Nedsetter effekten av sulfonamider.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av oksibuprokain å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering av oksibuprokain å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Oksybuprokain

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Vedvarende bruk kan gi keratitt. I sjeldne tilfeller har lokalanestetika også vært forbundet med allergiske reaksjoner (i de alvorligste tilfellene anafylaktisk sjokk).

OrganklasseBivirkning
Generelle
SjeldneSvimmelhet
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon
Hjerte
SjeldneHypotensjon
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon/sjokk, overfølsomhet
Nevrologiske
SjeldneTremor
Øye
VanligeForbigående svie ved inndrypping
SjeldneTåkesyn
Ukjent frekvensAllergisk blefaritt, øyeallergi

Vedvarende bruk kan gi keratitt. I sjeldne tilfeller har lokalanestetika også vært forbundet med allergiske reaksjoner (i de alvorligste tilfellene anafylaktisk sjokk).

FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeForbigående svie ved inndrypping
Sjeldne
GenerelleSvimmelhet
HjerteHypotensjon
NevrologiskeTremor
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
GenerelleAllergisk reaksjon
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon/sjokk, overfølsomhet
ØyeAllergisk blefaritt, øyeallergi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For lokalanestetika S01H

Egenskaper

Klassifisering: Aminobenzosyreester.
Virkningsmekanisme: Hindrer ledning av nerveimpulser. Gir hurtig innsettende anestesi som varer ca. 10 minutter. Normal følsomhet i kornea innen 1 time.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 19.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Oxibuprokain Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg/ml (0,4%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
447979
SPC_ICON-
-
126,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.