Slimhinneavsvellende middel.

ATC-nr.: R01A A07

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R01A A07
Xylometazolin
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 18,52882 kg
Miljørisiko: Bruk av xylometazolin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Xylometazolin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Xylometazolin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

NESESPRAY, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 1 mg, mentol, cineol, dinatriumedetat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, sorbitol, makroglyserolhydrokystearat, renset vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Rhinitt. For avsvelling ved sinusitt og for å forenkle rhinoskopi.
Reseptfri bruk: Kortidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 1 spray i hvert nesebor 2-3 ganger daglig i høyst 10 dager.
Barn <12 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhetsdata.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Transfenoidal hypofysektomi eller operasjoner som eksponerer dura mater. Trang kammervinkel-glaukom.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved overfølsomhet for adrenerge substanser som kan gi symptomer som søvnforstyrrelser, svimmelhet, tremor, hjertearytmi eller forhøyet blodtrykk. Bør ikke brukes i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne for å unngå medikamentell rhinitt (rebound-effekt) i form av nesetetthet som kan føre til avhengighet. Anbefalt dose må ikke overskrides, særlig for barn og eldre. Forsiktighet ved hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, thyreoideasykdommer og diabetes mellitus. Bruk av avsvellende preparater som inneholder mentol direkte i nesen til spedbarn og barn må unngås, da det har resultert i akutt pustebesvær med cyanose og respirasjonsstans. Bør ikke brukes til barn <12 år.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A A07
En forsterkning av de systemiske effekter av xylometazolin ved samtidig bruk av trisykliske eller tetrasykliske antidepressiver kan ikke utelukkes, særlig ved overdosering. Xylometazolin tatt i kombinasjon med MAO-hemmere gir risiko for hypertensjon, og kombinasjonen bør unngås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Pga. potensiell systemisk vasokonstriktoreffekt skal preparatet ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Forsiktighet skal utvises og preparatet skal kun brukes i samråd med lege.
Xylometazolin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Luftveier: Tørrhet eller ubehag i neseslimhinnen, sviende følelse. Nevrologiske: Hodepine. Svært sjeldne (<1/10 000): Luftveier: Medikamentell rhinitt. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Uregelmessige hjerteslag, raske hjerteslag. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner (angioødem, utslett, pruritus). Undersøkelse: Forhøyet blodtrykk. Øye: Synsforstyrrelser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

2,5 mg pr. os til 2-3 åringer forårsaket mild forgiftning. 8 dråper 1 mg/ml oppløsning nasalt til 9 måneder gammelt barn forårsaket mild forgiftning. 3 ganger voksen dose nasalt hos 1 måneder gammelt barn forårsaket moderat til alvorlig forgiftning.
Symptomer: Hodepine, CNS-depresjon, koma, ev. kramper, hypotermi, hypertensjon, perifer vasokonstriksjon, kalde ekstremiteter, bradykardi, mydriasis, bronkospasmer.
Behandling: Hvis nødvendig, ventrikkeltømming i et tidlig stadium, kull. Overvåking av respirasjon og sirkulasjon. Oksygen, respirator hvis nødvendig. Diazepam ved ev. kramper. Ellers symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R01A A07

Egenskaper

Klassifisering: Vasokonstriktor.
Virkningsmekanisme: Virker på adrenerge alfareseptorer i nesen noe som fører til karkontraksjon av blodårene i nesen og dermed avsvelling i neseslimhinnen og omkringliggende områder i svelget. Raskt innsettende virkning. Virker i 6-8 timer.

Pakninger uten resept

Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 07.09.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.11.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Otrivin med mentol, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
1 mg/ml10 ml (spray m/dosepumpe)
166451
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

bradykardi (refleksbradykardi): Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.