Organisasjoner

Statens legemiddelverk

Strømsv. 96

Postboks 6167 Etterstad

0602 Oslo

Telefon: 22 89 77 00

Telefaks: 22 89 77 99

E-post: post@legemiddelverket.no

www.legemiddelverket.no