Organisasjoner

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest)

Haukeland Universitetssykehus, sentralblokken 2. etg.

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Postboks 7804

5020 Bergen

Telefon: 55 97 84 97

E-post: rek-vest@uib.no

www.etikkom.no