Organisasjoner

OsloMet - storbyuniversitetet - Bachelorstudium i farmasi

Postboks 4 St. Olavs plass

0130 Oslo

Telefon: 22 45 20 00

Telefaks: 22 45 23 05

E-post: studiehenvendelser-hv@oslomet.no

https://student.oslomet.no/bachelor-farmasi