Medisinsk ordbok

Abak, ABAK®-system (utvid) Abdomen, Bukhule (utvid) Abdominal (utvid) Abrasjon (utvid) Abscess, Verkebyll (utvid) Absorpsjon (utvid) ABSSSI (utvid) Abstinens (utvid) ACE-hemmer (utvid) Acetylkolin (utvid) Acetylkolinesterase (utvid) Acetylsalisylsyre, ASA (utvid) Acidose (utvid) Acne vulgaris, Akne, Kviser (utvid) Acquired Immune Deficiency Syndrome, Aids (utvid) Acrodermatitis enteropathica, Danbolts sykdom (utvid) Addisons sykdom, Primær binyrebarksvikt (utvid) ADH, Vasopressin, Antidiuretisk hormon (utvid) Administrering (utvid) Adrenalin (utvid) Adrenerg (utvid) Adrenergikum (utvid) Adrenogenitalt syndrom (utvid) Adrenokortikotropt hormon, Kortikotropin, ACTH (utvid) Aerob (utvid) Aerosol (utvid) Afasi, Manglende taleevene (utvid) Afibrinogenemi, Fibrinogenopeni, Hypofibrinogenemi (utvid) Agammaglobulinemi (utvid) Ageusi (utvid) Agitasjon (utvid) Agonist (utvid) Agorafobi, Plassangst (utvid) Agranulocytose (utvid) Akatisi (utvid) Akkommodasjon (utvid) Akrokordon (utvid) Akromegali (utvid) Akutt dystoni (utvid) Akutt lymfatisk leukemi (utvid) Akutt myelogen leukemi (utvid) Akyli (utvid) Alaninaminotransferase, ALAT (utvid) Aldersdemens, Senil demens (utvid) Aldosteron (utvid) Alfablokker (utvid) Alkalose (utvid) Alkoholabstinens (utvid) Alkoholisme, Alkoholavhengighet (utvid) Allergi (utvid) Allergisk konjunktivitt (utvid) Allergisk reaksjon (utvid) Allergisk rhinitt, Allergisk snue, Høysnue (utvid) Alopesi, Håravfall, Hårtap, Skallethet (utvid) Alzheimers sykdom, Alzheimers demens (utvid) Ambulant, Ambulerende, Ambulatorisk (utvid) Amenoré, Manglende menstruasjonsblødning (utvid) Amnesi (utvid) Amyotrofisk lateralsklerose, ALS (utvid) Anaerob (utvid) Anafylaksi, Anafylaktisk reaksjon (utvid) Anal (utvid) Analeksem (utvid) Analfissur (utvid) Analgesi (utvid) Analgetikum, Analgetika, Smertestillende middel, Smertestillende midler (utvid) Analkløe (utvid) Anamnese (utvid) Anaplastisk astrocytom (utvid) ANC, All Neutrophil Cells, Absolutt nøytrofiltall (utvid) Androgen (utvid) Anemi, Blodmangel (utvid) Anestesi, Bedøvelse (utvid) Anestetikum, Bedøvelsesmiddel (utvid) Angina pectoris, Hjertekrampe (utvid) Angiosarkom (utvid) Angiotensin (utvid) Angioødem (utvid) Angst (utvid) Anovulasjon, Manglende eggløsning, Uteblitt eggløsning (utvid) Antagonist (utvid) Anthrax, Antraks, Miltbrann (utvid) Antiarytmikum, Antiarytmika (utvid) Antidiuretikum, Antidiuretika (utvid) Antidot, Motgift (utvid) Antiemetikum, Antiemetika (utvid) Antiepileptikum, Antiepileptika (utvid) Antiflogistikum, Antiflogistika (utvid) Antihistamin (utvid) Antihypertensiv (utvid) Antiinflammatorisk (utvid) Antikoagulantium, Antikoagulantia (utvid) Antikonsepsjon, Prevensjon (utvid) Antimykotikum, Antimykotika (utvid) Antineoplastisk (utvid) Antipsykotikum, Antipsykotika, Nevroleptikum, Nevroleptika (utvid) Antipyretikum, Antipyretika, Antipyretiske midler (utvid) Antiseptikum, Antiseptika (utvid) Antitrombinmangel (utvid) Antiviral (utvid) Anuri (utvid) Anxiolytikum, Anxiolytika (utvid) Apné, Åndedrettsstans (utvid) Apopleksi, Slag, Hjerneslag (utvid) APTT, Aktivert partiell tromboplastintid (utvid) ARDS, Akutt lungesviktsyndrom (utvid) Argininosuksinatsyntetasemangel (utvid) Artritt, Leddbetennelse, Betennelse i ledd (utvid) Artrose, Slitasjegikt (utvid) Arytmi, Hjerterytmeforstyrrelse (utvid) ASAT, Aspartataminotransferase (utvid) Ascites, Væske i bukhulen (utvid) Aspirasjonspneumoni (utvid) Assistert befruktning (utvid) Astma (utvid) Asystole, Hjertestans (utvid) Ataksi (utvid) Atelektase (utvid) Aterosklerose, Åreforkalkning (utvid) Aterotrombotiske hendelser (utvid) Atoni (utvid) Atrieflimmer, Forkammerflimmer (utvid) Atrieflutter (utvid) Atrioventrikulært blokk, AV-blokk (utvid) Atrofisk vaginitt (utvid) Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD (utvid) Aura (utvid) Autoimmun (utvid) Bakteriell meningitt (utvid) Bakteriell vaginose, Skjedekatarr (utvid) Basalcellekarsinom, BCC (utvid) Bendelorm (utvid) Bendemineralisering (utvid) Benmargstransplantasjon (utvid) Bensarkom, Benvevskreft (utvid) Beta-talassemi major (utvid) Binyrebarkhyperplasi (utvid) Binyrebarksvikt (utvid) Biotilgjengelighet (utvid) Bipolar lidelse, Manisk-depressiv lidelse (utvid) Blefaritt, Øyelokksbetennelse (utvid) Blefarospasme (utvid) Bloddyskrasi (utvid) Bloderstatning (utvid) Blæretenesmer, Blæretenesmi (utvid) BMD (utvid) Body Mass Index, BMI, KMI (utvid) Bolus (utvid) Bowens sykdom (utvid) Bradykardi (utvid) Bronkiekstasi, Bronkieekstasi (utvid) Bronkitt (utvid) Bronkoobstruksjon, Luftstrømsobstruksjon (utvid) Bulimia nervosa, Bulimi (utvid) Bursitt, Slimposebetennelse (utvid) Cancer mammae, Brystcancer, Brystkreft (utvid) Cancer, Kreft (utvid) Castlemans sykdom (utvid) Cerebral (utvid) Cervikal dystoni, Spastisk torticollis (utvid) Cheyne-Stokes respirasjon (utvid) Chlamydia, Klamydia (utvid) Chorioretinal betennelse, Chorioretinitis, Korioretinitt (utvid) Cirrhose (utvid) Claudicatio intermittens, Røykeben (utvid) ClCR, Kreatininclearance (utvid) ClCR, Kreatininclearance (utvid) Clearance (utvid) Clusterhodepine (utvid) Cmax (utvid) Colon irritabile, Spastisk colon, Irritabel tarmsyndrom (utvid) Coloncancer, Koloncancer, Tykktarmscancer, Tykktarmskreft (utvid) Coma hepaticum, Leverkoma (utvid) Corneaerosjon, Korneaerosjon (utvid) Cushings sykdom (utvid) Cushings syndrom (utvid) Cyanidforgiftning (utvid) Cyklooksygenase, COX (utvid) CYP1A2 (utvid) CYP1A2-hemmer (utvid) CYP1A2-induktor (utvid) CYP2B6 (utvid) CYP2B6-hemmer (utvid) CYP2B6-induktor (utvid) CYP2C19 (utvid) CYP2C19-hemmer (utvid) CYP2C19-induktor (utvid) CYP2C8 (utvid) CYP2C8-hemmer (utvid) CYP2C8-induktor (utvid) CYP2C9 (utvid) CYP2C9-hemmer (utvid) CYP2C9-induktor (utvid) CYP2D6 (utvid) CYP2D6-hemmer (utvid) CYP3A4 (utvid) CYP3A4-hemmer (utvid) CYP3A4-induktor (utvid) CYP3A5 (utvid) CYP3A-hemmer (utvid) CYP3A-induktor (utvid) Cystisk fibrose (utvid) Cystitt, Blærekatarr (utvid) Cytokrom P-450, CYP, CYP450 (utvid) Cytomegalovirus, CMV (utvid) Cytomegalovirusinfeksjon, CMV-infeksjon (utvid) Dariers sykdom (utvid) Demens (utvid) Dermatitis herpetiformis (utvid) Dermatitt, Hudinflammasjon (utvid) Desinfeksjon (utvid) Diabetes insipidus (utvid) Diabetes mellitus (utvid) Diabetesnefropati, Diabetisk nefropati (utvid) Diabetesnevropati, Diabetisk nevropati (utvid) Dialyse (utvid) Diaré, Løs mage (utvid) Difteri (utvid) Diplopi (utvid) Disseminert intravaskulær koagulasjon, DIC (utvid) Diurese (utvid) Diuretika, Diuretikum, Urindrivende middel (utvid) Divertikkel (utvid) Divertikulitt (utvid) DMARD (utvid) Dravets syndrom, SMEI (utvid) Dupuytrens kontraktur (utvid) Dysfagi (utvid) Dysfoni (utvid) Dysgeusi (utvid) Dyskinesi, Bevegelsesvansker (utvid) Dyslipidemi (utvid) Dysmenoré, Menstruasjonssmerter, Smertefull menstruasjon (utvid) Dyspareuni (utvid) Dyspepsi (utvid) Dyspné, Tung pust (utvid) Dystoni (utvid) Dysuri (utvid) Ekkymose (utvid) Eksem (utvid) Ekskresjon, Utskillelse (utvid) Ekstern otitt (utvid) Elektrolyttforstyrrelser (utvid) Elektrolyttmangel (utvid) Emboli (utvid) Emese, Brekninger, Oppkast (utvid) Emetogen (utvid) Emfysem (utvid) Encefalitt (utvid) Endetarm (utvid) Endokarditt (utvid) Endometriose (utvid) Enteritt, Tarmbetennelse (utvid) Enterobiasis, Småmark, Barneorm (utvid) Enterokolitt, Tarmkatarr, Tynn- og tykktarmsbetennelse (utvid) Enuresis nocturna, Nattlig enurese, Sengevæting (utvid) Enzym (utvid) Eosinofil (utvid) Eosinofil astma (utvid) Eosinofili (utvid) Epidural (utvid) Epiduralanestesi, Epiduralbedøvelse (utvid) Epikondylitt, Tennisalbue (utvid) Epilepsi (utvid) Episkleritt (utvid) Epistakse (utvid) Epistakse (utvid) Erosjon (utvid) Erysipelas, Rosen (utvid) Erytem (utvid) Erythema multiforme (utvid) Erythrasma (utvid) Erytrocytt (utvid) Essensiell pulmonal hemosiderose, Idiopatisk pulmonal hemosiderose (utvid) Eufori (utvid) Ewings sarkom (utvid) Fabrys sykdom (utvid) Faktor VII-mangel (utvid) Faktor XIII-mangel (utvid) Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom, FCAS (utvid) Familiær kulde urticaria, Familiær kuldeurtikaria (utvid) Faryngitt (utvid) Feber (utvid) Feberkramper (utvid) Febril nøytropeni (utvid) Fecesinkontinens, Fekal inkontinens (utvid) Fedme, Overvekt (utvid) Fenylketonuri, Føllings sykdom (utvid) Feokromocytom (utvid) Fertilitet, Fruktbarhet (utvid) Fissurer (utvid) FL, Follikulært lymfom (utvid) Flass (utvid) Flatlus, Phthirus pubis (utvid) Flatulens, Oppblåsthet (utvid) Flebitt, Årebetennelse (utvid) Flåttsykdom (utvid) Fobier (utvid) Follikulitt (utvid) Folsyremangel (utvid) Forgiftning (utvid) Forhøyet intraokulært trykk (utvid) Forkjølelse (utvid) Fotoelektrisk keratitt (utvid) Fotofobi (utvid) Fototoksisitet (utvid) Fotsopp (utvid) Frakturer (utvid) FSH, Follikkelstimulerende hormon (utvid) Furunkulose, Hårfollikkel betennelse (utvid) GABA (utvid) Galaktoré (utvid) Gallesten (utvid) Galleveisdyskinesi (utvid) Gammaglutamyltransferase, γ-GT, GGT (utvid) Gangren, Koldbrann (utvid) Gastrektomi (utvid) Gastritt, Magekatarr (utvid) Gastroenteritt (utvid) Gastroenteropankreatiske tumorer (utvid) Gastrointestinal stromal tumor, GIST (utvid) Gastroøsofageal reflukssykdom, GERD, GØRS (utvid) Gastroøsofageale varicer, Øsofagusvaricer (utvid) Gauchers sykdom, Gaucher sykdom (utvid) GFR (utvid) Gingivitt, Tannkjøttbetennelse (utvid) Glanzmanns trombasteni (utvid) Glaukom, Grønn stær (utvid) Glioblastoma multiforme (utvid) Gliom (utvid) Glomerulonefritt (utvid) Glositt (utvid) Glukagon (utvid) Glukokortikoider (utvid) Glukose, Dekstrose, Dextrose (utvid) Glukoseoppløsning, Dekstroseoppløsning (utvid) Glukosuri (utvid) GnRH (utvid) Gonadotropin (utvid) Gonoré (utvid) Goodpastures syndrom (utvid) Granulocytopeni (utvid) Guillain-Barrés syndrom (utvid) Gulfeber (utvid) Gulsott, Ikterus, Hyperbilirubinemi (utvid) Haemophilus influenzae (utvid) Haemophilus influenzainfeksjon, Haemophilus influenza-infeksjon (utvid) Hakeorm (utvid) Halsbetennelse (utvid) HCG, Koriongonadotropin (utvid) HDL (utvid) Helicobacter pylori (utvid) Helvetesild (utvid) Hematom, Blåmerker, Bloduttredelser (utvid) Hematuri (utvid) Hemifacial dystoni (utvid) Hemodialyse (utvid) Hemofili A, Faktor VIII-mangel (utvid) Hemofiltrering (utvid) Hemoglobin (utvid) Hemoglobinuri (utvid) Hemokromatose (utvid) Hemolytisk anemi (utvid) Hemolytisk uremisk syndrom, HUS (utvid) Hemoroider (utvid) Hemosiderose (utvid) Heparinoverdosering (utvid) Hepatisk encefalopati (utvid) Hepatitt A (utvid) Hepatitt B (utvid) Hepatitt C (utvid) Hepatomegali (utvid) Hereditært angionevrotisk syndrom, Hereditært angioødem (utvid) Hereditært angioødem (utvid) Hidrosadenitt, Svettekjertelbetennelse (utvid) HMG-CoA-reduktasehemmere, Statiner (utvid) Hodgkins lymfom (utvid) HPA (utvid) Hudsykdom, Dermatose (utvid) Humant immunsviktvirus, hiv (utvid) Hyperglykemi (utvid) Hyperhidrose, Overdreven svetting (utvid) Hyperkalemi, Kaliumoverskudd (utvid) Hyperkalsemi, Kalsiumoverskudd (utvid) Hyperkeratose (utvid) Hyperkinesi (utvid) Hyperkolesterolemi, Høyt kolesterol (utvid) Hyperlipidemi (utvid) Hypermetropi, Langsynt (utvid) Hyperparatyreoidisme (utvid) Hyperpigmentering (utvid) Hyperprolaktinemi (utvid) Hypertensjon, Høyt blodtrykk (utvid) Hypertermi (utvid) Hypertriglyseridemi (utvid) Hypertrofi (utvid) Hypnotika (utvid) Hypofosfatemi, Fosfatmangel (utvid) Hypoglykemi, Lavt blodsukker, Føling (utvid) Hypokalsemi, Kalsiummangel (utvid) Hypoksi (utvid) Hypomagnesemi, Magnesiummangel (utvid) Hyponatremi, Natriummangel (utvid) Hypoparatyreoidisme (utvid) Hypotensjon, Lavt blodtrykk (utvid) Hypotyreose, Lavt stoffskifte (utvid) Hypoventilasjon (utvid) Hypovolemi (utvid) I.m., Intramuskulær, Intramuskulært (utvid) I.v., Intravenøs, Intravenøst (utvid) Idiopatisk trombocytopenisk purpura, Primær immun trombocytopeni, ITP (utvid) Iktyose, Fiskehud (utvid) Immunsuppressiv, Immunsuppressivt (utvid) Impetigo, Brennkopper (utvid) Impotens, Ereksjonssvikt, Erektil dysfunksjon (utvid) In vitro-fertilisering, IVF, Prøverørsbefruktning (utvid) Indikasjoner (utvid) Infeksjon (utvid) Infertilitet (utvid) Inflammasjon, Betennelse (utvid) Influensa (utvid) Inhalasjonsanthrax, Inhalasjonsmiltbrann, Lungeanthrax, Lungemiltbrann (utvid) Insomni, Søvnløshet (utvid) Intertrigo (utvid) Intrauterin vekstretardasjon, Intrauterin veksthemming (utvid) Intravaskulær, Intravaskulært (utvid) Intraabdominal blødning (utvid) Intraabdominal infeksjon (utvid) Iridosyklitt, Iritt, Fremre uveitt, Regnbuehinnebetennelse (utvid) Japansk encefalittvirusinfeksjon (utvid) Jernmangel (utvid) Jernmangelanemi (utvid) Kardialgi (utvid) Karies, Hull i tennene, Tannråte (utvid) Katarakt, Grå stær (utvid) Keratitt, Hornhinnebetennelse (utvid) Keratokonjuktivitt (utvid) Keratose (utvid) Ketoacidose (utvid) Kjempecelletumor (utvid) KLL, Kronisk lymfatisk leukemi (utvid) Koagulasjonsfaktor (utvid) Koagulasjonsfaktormangel (utvid) Koagulasjonsforstyrrelse (utvid) Koagulasjonshemming (utvid) Kognitivt (utvid) Kolera (utvid) Kolikk (utvid) Kolinerge reseptorer (utvid) Kolorektalcancer, Kolorektalkreft (utvid) Kondylomer, Kjønnsvorter (utvid) Konjunktivitt, Øyekatarr (utvid) Kontraindikasjoner (utvid) Kortikosteroid (utvid) Kreatinin (utvid) Kronisk bronkitt (utvid) Kronisk granulomatøs sykdom, CGD (utvid) Kronisk obstruktiv lungesykdom, kols (utvid) Kryptokokkmeningitt (utvid) Kryptokokkose (utvid) Kryptorkisme, Testikkelretensjon (utvid) Kvalme (utvid) Labyrintitt (utvid) Lagoftalmus (utvid) Laktasjonshemming (utvid) LDL, Low Density Lipoprotein (utvid) Legemiddelassistert rehabilitering (utvid) Legionellainfeksjon (utvid) Lennox-Gastaut syndrom (utvid) Lepra, Spedalskhet (utvid) LH, Luteiniserende hormon (utvid) Lungecancer, Lungekreft (utvid) Lungeemboli, Blodpropp i lungene (utvid) Lungefibrose (utvid) Lupus (utvid) Lus (utvid) Lymeborreliose, Borreliainfeksjon (utvid) Lymfom, Lymfosarkom, Lymfekreft (utvid) Lysdermatose, Lysutslett (utvid) Lysosom (utvid) Magnettomografi, MR (utvid) Makroglobulinemi (utvid) Makula, Macula (utvid) Makuladegenerasjon, Maculadegenerasjon (utvid) Makulaødem, Maculaødem (utvid) Malabsorpsjon (utvid) Malaria (utvid) Maldigestion, Nedsatt fordøyelse (utvid) Manisk episode (utvid) MAO, Monoaminoksidase (utvid) MAOH, MAO-hemmere (utvid) Mastitt, Brystbetennelse (utvid) Matforgiftning (utvid) Melanom, Malignt melanom, Føflekkreft (utvid) Melena (utvid) Meningitt, Hjernehinnebetennelse (utvid) Meningokokksykdom (utvid) Menopause, Klimakterie, Overgangsalder (utvid) Menoragi, Kraftig menstruasjonsblødning (utvid) Metabolisme (utvid) Metabolitt (utvid) Methemglobin (utvid) Methemglobinemi (utvid) Migrene (utvid) Mikroskopisk kolitt (utvid) Mineralkortikoider (utvid) Morbilli, Meslinger (utvid) Morbus bechterew, Mb. bekhterev, Marie-Strümpells syndrom, Bekhterevs sykdom, Ankyloserende spondylitt (utvid) Morbus Crohn, Crohns sykdom (utvid) Morbus Ménière, Menieres sykdom (utvid) Mukopolysakkaridose (utvid) Multippel sklerose, MS (utvid) Muskelcellekarsinom, MCC (utvid) Muskelspasmer, Muskelkramper (utvid) Myasthenia gravis (utvid) Mydriasis (utvid) Myelofibrose (utvid) Myelom (utvid) Myelomatose, Multippelt myelom, Benmargskreft, Plasmacellekreft (utvid) Myelopati (utvid) Myokardinfarkt, Hjerteinfarkt (utvid) Myopi, Nærsynthet (utvid) Narkolepsi, Sovesyke (utvid) Narkose (utvid) Nedsatt libido (utvid) Nefropati (utvid) Nefropatisk cystinose (utvid) Nefrose, Nefrotisk syndrom (utvid) Neisseria meningitidis, Meningokokker (utvid) Nesepolypper (utvid) Nevrodermatose (utvid) NK-celler (utvid) Nokturi (utvid) NSAID (utvid) Nyrepapill (utvid) Nyresten, Nyrestein (utvid) Nystagmus (utvid) Nøytrofil granulocytt, Nøytrofil leukocytt (utvid) Nøytropeni (utvid) Obsessive tilstander, Tvangslidelser, OCD (utvid) OD (utvid) Odynofagi (utvid) Oliguri (utvid) Onykomykose, Neglesopp (utvid) Opioid, Opiat (utvid) Osteoporose, Benskjørhet, Beinskjørhet (utvid) Otitis media, Mellomørebetennelse (utvid) Otitt, Ørebetennelse, Øreverk (utvid) Palmar-plantar erytrodysestesi, Hånd-fot syndrom (utvid) Parallellimportert (utvid) Parenteral, Parenteralt (utvid) Parkinsons sykdom (utvid) Pemfigoid (utvid) Peritoneal cancer, Peritonealkreft (utvid) Pernisiøs anemi (utvid) Petekkier (utvid) Pneumoni, Lungebetennelse (utvid) Polyuri (utvid) Prostaglandin (utvid) Proteasehemmer (utvid) Protonpumpehemmer (utvid) Pustulosis palmoplantaris (utvid) Rabdomyolyse (utvid) Raynauds sykdom (utvid) Rektalcancer, Endetarmscancer, Endetarmskreft (utvid) Respirasjonsdepresjon (utvid) Revmatoid artritt, Leddgikt (utvid) Rhinitt (utvid) Rosacea (utvid) Rubella, Røde hunder (utvid) S.c., Subkutan, Subkutant (utvid) Scarlatina, Skarlagensfeber (utvid) Schizofreni (utvid) Seboré (utvid) Sedativ (utvid) Selvaspirerende (utvid) Seminom (utvid) Sepsis, Blodforgiftning (utvid) Serøs carcinom, Serøs kreft (utvid) SIADH (utvid) Sinoatrialt blokk, Sinoaurikulært blokk, SA-blokk (utvid) Sinusitt, Bihulebetennelse (utvid) Sjøgrens syndrom (utvid) Skabb (utvid) Skjørbuk (utvid) Sklerodermi, Systemisk sklerose (utvid) SNRI (utvid) Solar keratose, Aktinisk keratose, AK (utvid) Somnolens (utvid) Splenomegali (utvid) Spolorm (utvid) SSRI (utvid) Stamcelletransplantasjon (utvid) Steady state (utvid) Stevens-Johnsons syndrom, SJS (utvid) Stomatitt, Munnhulebetennelse (utvid) Struma (utvid) Subkutant (utvid) Sympatomimetikum (utvid) T1/2, T1/2, Halveringstid (utvid) T3, Trijodtyronin (utvid) T4, Tyroksin, Tetrajodtyronin (utvid) Takykardi (utvid) TBG (utvid) TCA, Trisyklisk antidepressiv (utvid) Tendinitt, Senebetennelse (utvid) Testikkelcancer, Testikkelkreft (utvid) Tetanus, Stivkrampe (utvid) Tinnitus (utvid) Toksisk epidermal nekrolyse, TEN, Lyells syndrom (utvid) Toksoplasmose (utvid) Tonsillitt, Halsmandelbetennelse (utvid) Torsades de pointes (utvid) Trakom (utvid) Transtyretin (TTR) amyloid polynevropati, TTR familiær amyloid polynevropati (TTR-FAP). (utvid) Trigeminusnevralgi (utvid) Trombocytemi (utvid) Trombocytopeni (utvid) Trombocytose (utvid) Trombocytter, Blodplater (utvid) TSH (utvid) Tuberkulose (utvid) Tyreoiditt, Skjoldkjertelbetennelse. (utvid) Tyreotoksikose, Hypertyreose, Høyt stoffskifte (utvid) Tyroksin (utvid) UGT (utvid) Ulcerøs kolitt (utvid) Ulcerøs proktitt (utvid) Ulcus duodeni, Duodenalsår, Tolvfingertarmsår (utvid) ULN (utvid) Ultralyd (utvid) Ureasyklusforstyrrelse (utvid) Uremi, Urinforgiftning (utvid) Urinveisinfeksjon, UVI (utvid) Urticaria, Elveblest (utvid) Uterusatoni (utvid) Vaginalcancer, Vaginalkreft (utvid) Vaginitt, Kolpitt, Skjedeinfeksjon, Skjedebetennelse (utvid) Varicella, Vannkopper (utvid) Vd, Distribusjonsvolum, Fordelingsvolum (utvid) Vekstretardasjon, Veksthemming (utvid) Venetrombose (utvid) Venookklusiv leversykdom, VOD (utvid) Ventrikkelcancer, Ventrikkelkreft, Magekreft, Cancer ventriculi (utvid) Ventrikkelflimmer, Hjertekammerflimmer (utvid) Vitamin B12-mangel (utvid) Vitamin D-mangel (utvid) Vitaminmangel, Avitaminosis (utvid) Vitreomakulært traksjonssyndrom, VMT (utvid) Von Willebrands sykdom (utvid) Vulvitt (utvid) Vulvovaginitt (utvid) Væskeretensjon (utvid) Waldenströms makroglobulinemi (utvid) Warfarinoverdosering (utvid) Wegeners granulomatose, Granulomatøs polyangiitt (utvid) West syndrom, Infantile spasmer (utvid) Wilms tumor, Wilms svulst, Nefroblastom (utvid) Wilsons sykdom, Hepatikolentikulær degenerasjon (utvid) Wiskott-Aldrichs syndrom, WAS (utvid) Wolff–Parkinson–White syndrom, WPW-syndrom (utvid) Xerostomi, Munntørrhet, Tørr munn (utvid) Zollinger-Ellisons syndrom (utvid) Ødem, Væskeansamling (utvid) Øsofagitt, Spiserørsbetennelse (utvid) Øsofagoskopi (utvid) Øsofagus (utvid) Øsofaguscancer, Spiserørskreft (utvid) Øsofagusvaricer (utvid) Østrogenmangel (utvid)