Søketreff: G02B og G03A

Antikonseptiva, lokale

Intrauterine antikonseptiva

Livmorinnlegg (spiral) av plast med progestogen

Intravaginale antikonseptiva

Vaginalring med progestogen og østrogen

Antikonseptiva, hormoner, systemiske

Progestogener og østrogener, faste kombinasjoner

Levonorgestrel og etinyløstradiol

Desogestrel og etinyløstradiol

Drospirenon og etinyløstradiol

Norelgestromin og etinyløstradiol

Nomegestrol og østradiol

Dienogest og etinyløstradiol

Progestogener og østrogener, sekvenspreparater

Noretisteron og etinyløstradiol

Dienogest og østradiol

Progestogener

Noretisteron

Medroksyprogesteron

Etonogestrel

Desogestrel

Nødprevensjon

Levonorgestrel

Ulipristal