Søketreff: G02B og G03A

Antikonseptiva, lokale

Intrauterine antikonseptiva

Livmorinnlegg (spiral) av plast med progestogen

  • Jaydess Bayer AB intrauterint innlegg
  • Kyleena Bayer AB intrauterint innlegg
  • Levosert Gedeon Richter intrauterint innlegg
  • Mirena Bayer AB intrauterint innlegg

Intravaginale antikonseptiva

Vaginalring med progestogen og østrogen

Antikonseptiva, hormoner, systemiske

Progestogener og østrogener, faste kombinasjoner

Levonorgestrel og etinyløstradiol

Desogestrel og etinyløstradiol

Norgestimat og etinyløstradiol

Drospirenon og etinyløstradiol

Norelgestromin og etinyløstradiol

  • Evra Gedeon Richter depotplaster

Nomegestrol og østradiol

Dienogest og etinyløstradiol

Drospirenon og estetrol

Progestogener og østrogener, sekvenspreparater

Noretisteron og etinyløstradiol

Dienogest og østradiol

Progestogener

Noretisteron

Medroksyprogesteron

Etonogestrel

Desogestrel

Drospirenon

Nødprevensjon

Levonorgestrel

Ulipristal