Om Felleskatalogen

Felleskatalogen AS er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI). LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Les mer om LMI
Felleskatalogen AS er utgiver av Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge og Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen (Veterinærkatalogen). Informasjonen ble siste gang utgitt som papirkataloger i 2018. Felleskatalogen AS er ansvarlig for nettstedet www.felleskatalogen.no, Felleskatalogen i Norsk helsenett nhn.felleskatalogen.no, nedlastbarweb, webservicer og Felleskatalogen for smarttelefoner og lesebrett.
Felleskatalogtekstene og Veterinærtekstene utarbeides i samarbeid mellom legemiddelfirmaene og Felleskatalogens redaksjon. Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på.