Kunstig tårevæske.

ATC-nr.: S01X A20

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Povidon 50 mg, borsyre, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, benzalkoniumklorid 50 μg, natriumhydroksid, sterilt vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1 dråpe i hvert øye 4 ganger daglig eller ved behov.
Administrering: Kun til okulær bruk. Beholderens spiss skal ikke komme i kontakt med overflater, inkl. øyet, da dette kan medføre øyeskader og kontaminere oppløsningen. Ved samtidig bruk av annen lokal øyebehandling (f.eks ved behandling av glaukom) skal preparatene administreres med minst 5 minutters mellomrom. Oculac skal alltid dryppes sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, irritasjon i øynene, vedvarende rødhet eller dersom tilstanden vedvarer eller forverres, skal behandlingen seponeres og lege/øyelege kontaktes. Kontaktlinser skal være tatt av øynene før drypping. Etter drypping skal man vente i 15 minutter innen kontaktlinsene settes på igjen. Bilkjøring og betjening av maskiner: Dersom forbigående uklart syn oppstår, må forsiktighet utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten, da systemisk absorpsjon av povidon forventes å være minimal. Det er lite sannsynlig at fertilitet påvirkes.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Øyeirritasjon, unormal følelse i øyet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Irritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner. Øye: Tåkesyn, øyesmerter, kløe i øyet, okulær hyperemi.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vannløselig polymer som fukter og smører øyets overflate.
Utskillelse: I urin, det meste innen 11 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes innen 1 måned etter åpning. Innholdet er sterilt inntil forseglingen brytes. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Andre opplysninger

Høye saltkonsentrasjoner, f.eks. av natriumsulfat i kulde og natriumklorid i varme, kan resultere i utfelling av povidon. Pga. opppløsningens ionestyrke danner metyl- og propylparahydroksybenzoat lett komplekser med povidon.

Sist endret: 26.05.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.03.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Oculac, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 mg/ml10 ml (plastflaske m/dråpespiss)
480664
Blå resept
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.