Oculac i endosebeholdere

Laboratoires Théa


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Povidon)ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Povidon 50 mg, borsyre, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumhydroksid, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1 dråpe i hvert øyes konjunktivalsekk 4 ganger daglig eller ved behov.
Administrering: Kun til okulær bruk. 1 endosebeholder er nok til begge øynene. La ikke beholderens spiss komme i berøring med noen overflate, da dette kan skade øyet eller føre til at innholdet blir forurenset. Ved samtidig bruk av annen lokal øyebehandling (f.eks ved behandling av glaukom) skal preparatene administreres med minst 5 minutters mellomrom. Oculac skal alltid dryppes sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, irritasjon i øynene, vedvarende rødhet eller dersom tilstanden vedvarer eller forverres, skal behandlingen seponeres og lege/øyelege kontaktes. Bilkjøring og betjening av maskiner: Dersom forbigående uklart syn oppstår, må forsiktighet utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten, da systemisk absorpsjon av povidon forventes å være minimal. Det er lite sannsynlig at fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Immunsystemet
Svært sjeldne Irritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner
Øye
Vanlige Unormal følelse i øyet, øyeirritasjon
Ukjent frekvens Kløe i øyet, okulær hyperemi, tåkesyn, øyesmerter
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Øye Unormal følelse i øyet, øyeirritasjon
Svært sjeldne
Immunsystemet Irritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner
Ukjent frekvens
Øye Kløe i øyet, okulær hyperemi, tåkesyn, øyesmerter

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vannløselig polymer som fukter og smører øyets overflate.
Utskillelse: I urin, det meste innen 11 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes umiddelbart etter åpning, og ev. rester kasseres. Innholdet er sterilt inntil forseglingen brytes. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Andre opplysninger

Høye saltkonsentrasjoner, f.eks. av natriumsulfat i kulde og natriumklorid i varme, kan resultere i utfelling av povidon. Pga. oppløsningens ionestyrke danner metyl- og propylparahydroksybenzoat lett komplekser med povidon.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Oculac i endosebeholdere, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg/ml 20 × 0,4 ml (endosebeholdere)
596030
Blå resept
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2020