Oculac i endosebeholdere

Laboratoires Théa

Kunstig tårevæske.

ATC-nr.: S01X A20

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Povidon 50 mg, borsyre, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumhydroksid, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1 dråpe i hvert øye 4 ganger daglig eller ved behov.
Administrering: Kun til okulær bruk. 1 endosebeholder er nok til begge øynene. La ikke beholderens spiss komme i berøring med noen overflate, da dette kan skade øyet eller føre til at innholdet blir forurenset. Ved samtidig bruk av annen lokal øyebehandling (f.eks ved behandling av glaukom) skal preparatene administreres med minst 5 minutters mellomrom. Oculac skal alltid dryppes sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, irritasjon i øynene, vedvarende rødhet eller dersom tilstanden vedvarer eller forverres, skal behandlingen seponeres og lege/øyelege kontaktes. Kontaktlinser skal være tatt av øynene før drypping. Etter drypping skal man vente i 15 minutter innen kontaktlinsene settes på igjen. Bilkjøring og betjening av maskiner: Dersom forbigående uklart syn oppstår, må forsiktighet utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten, da systemisk absorpsjon av povidon forventes å være minimal. Det er lite sannsynlig at fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Svært sjeldneIrritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner
Øye
VanligeUnormal følelse i øyet, øyeirritasjon
Ukjent frekvensKløe i øyet, okulær hyperemi, tåkesyn, øyesmerte
FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeUnormal følelse i øyet, øyeirritasjon
Svært sjeldne
ImmunsystemetIrritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner
Ukjent frekvens
ØyeKløe i øyet, okulær hyperemi, tåkesyn, øyesmerte

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vannløselig polymer som fukter og smører øyets overflate.
Utskillelse: I urin, det meste innen 11 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes umiddelbart etter åpning, og ev. rester kasseres. Innholdet er sterilt inntil forseglingen brytes. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Andre opplysninger

Høye saltkonsentrasjoner, f.eks. av natriumsulfat i kulde og natriumklorid i varme, kan resultere i utfelling av povidon. Pga. oppløsningens ionestyrke danner metyl- og propylparahydroksybenzoat lett komplekser med povidon.

Sist endret: 24.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.09.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Oculac i endosebeholdere, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml20 × 0,4 ml (endosebeholdere)
596030
SPC_ICONBlå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.