Octreoanne

Teva


Somatostatinanalog.

H01C B02 (Oktreotid)



PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 10 mg, 20 mg og 30 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Oktreotidacetat tilsv. oktreotid 10 mg, resp. 20 mg og 30 mg, poly(DL-laktid-ko-glykolid), mannitol. II) Ferdigfylt sprøyte: Karmellosenatrium, mannitol, poloksamer, vann til injeksjonsvæsker til 2 ml. Langtidsvirkende depotinjeksjon.


Indikasjoner

Behandling av akromegalipasienter når kirurgisk behandling ikke er hensiktsmessig eller effektivt, eller i interimperioden inntil strålebehandling gir full effekt. Behandling av pasienter med symptomer forbundet med funksjonelle gastroenteropankreatiske endokrine tumorer, f.eks. karsinoide tumorer som kjennetegnes av karsinoid syndrom. Behandling av pasienter med avanserte nevroendokrine tumorer i distale jejunum og ileum (midgut) eller av ukjent primær opprinnelse, hvor annen opprinnelse enn nedre del av tynntarmen (midgut) er utelukket. Behandling av TSH-produserende hypofyseadenom; når sekresjonen ikke normaliseres etter kirurgi og/eller strålebehandling, hos pasienter hvor kirurgi er uegnet eller hos pasienter som har fått strålebehandling, inntil strålebehandling gir effekt.

Dosering

Se instruksjonsfilm for tilberedning og administrering.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Sandostatin LAR «Novartis»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Octreoanne, PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
491758
H-resept
Byttegruppe
8594,20 C
20 mg 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
562774
H-resept
Byttegruppe
10791,20 C
30 mg 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
540752
H-resept
Byttegruppe
13752,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.10.2019