Øke skriftstørrelse Standard skriftstørrelse Redusere skriftstørrelse 

 
 

Merking av preparater som inngår i H-reseptordningen

17.03.2016


Alle preparater som inngår i H-reseptordningen er nå merket med en «H» øverst til høyre i FK-teksten slik som følgende skjermdump viser.

I varetabellen nederst i FK-teksten vil det også stå «H-resept» under kolonnen «Refusjon» slik som skjermdumpen nedenfor viser. Trykker man på lenken vil man få opp refusjonsberettiget bruk og vilkår for preparatet.

H-reseptordningen omfatter legemidler som rekvireres på resept til enkeltpersoner til bruk i hjemmebehandling/selvadministrering, hvor finansieringsansvaret for legemidlet er lagt til spesialisthelsetjenesten. RHFene beslutter hvem som har rett til å rekvirere H-reseptlegemidler og i hvilken grad de skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Mer informasjon om hvilke leger som kan rekvirere H-reseptlegemidler, og mer om H-reseptordningen kan leses på

https://helsedirektoratet.no/legemidler/helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidler

 

 
Design : InCreo | CMS : Ovitas AS & Thot-Soft 2002
 
siden lastes