Øke skriftstørrelse Standard skriftstørrelse Redusere skriftstørrelse 

 
 

Forhåndsbestilling av Felleskatalogen 2016

08.05.2015


Forhåndsbestilling bestilling for hvem?

Forhåndsbestilling gjelder for farmasøyter, helsesøstre m/forskrivingsrett, jordmødre m/forskrivingsrett, leger, tannleger, tannpleiere og veterinærer. Forhåndsbestilling gjelder ikke personlige mottagere som betaler for katalogen og gjelder heller ikke sykehusavdelinger, institusjoner eller legemiddelfirmaene.

Hva betyr det for meg?

For deg betyr forhåndsbestilling at du vil motta Felleskatalogen 2016 kun dersom du forhåndsbestiller katalogen innen 31. oktober 2015. Felleskatalogen AS vil basere sitt opplag av 2016-katalogen på antall forhåndsbestilte kataloger. Det er mulig å bestille Felleskatalogen 2016 etter fristen via Fagbokforlaget ordre@fagbokforlaget.no, men begrenset opplag medfører at vi ikke kan garantere utsendelse av katalogen dersom du bestiller etter 31. oktober 2015.

Hvordan bestiller jeg?

Påminnelse om aktiv bestilling av 2016-katalogen sendes ut via e-post til alle Docnet-brukere i mai 2015. Følg linken i mottatte e-post som går direkte til din personlige profil i Docnet. All bestilling vil i år foregå via Docnet. Registrer deg på www.docnet.com eller ta kontakt med Adresseregisterservice for Helsesektoren på felleskatalogen@adrreg.no dersom du ikke er Docnet-bruker, så vil du få hjelp til å opprette en brukerprofil.

 

NB! Pensjonister kan ikke registrere seg som Docnet-brukere, og bes derfor henvende seg til ordre@fagbokforlaget.no for forhåndsbestilling av Felleskatalogen 2016.

 

 
Design : InCreo | CMS : Ovitas AS & Thot-Soft 2002
 
siden lastes