Nye Felleskatalogtekster mai 2021

Xofluza «Roche» (J05A X25 baloksavirmarboksil)
- Antiviralt middel, endonukleasehemmer.

Calquence «AstraZeneca» (L01E L02 akalabrutinib)
- Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

Esmya «Gedeon Richter» (G03X B02 ulipristal)
- Progesteronreseptormodulator.
Remarkedsført.

Harvoni «Gilead» (J05A P51 ledipasvir og sofosbuvir)
- Antiviralt middel.
Nytt i Felleskatalogteksten er granulat.

Methenamine hippurate «EQL Pharma» (J01X X05 metenamin)
- Urinveisantiseptikum.

Retsevmo «Lilly» (L01E X22 selperkatinib)
- Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

Trixeo Aerosphere «AstraZeneca» (R03A L11 formoterol, glykopyrroniumbromid og budesonid)
- Adrenergikum + antikolinergikum + kortikosteroid.

Nye Felleskatalogtekster april 2021

Abboticin «Amdipharm» (J01F A01 erytromycin)
- Makrolidantibiotikum.
Nytt i Felleskatalogteksten er tabletter 250 mg.

Adakveo «Novartis» (B06A X01 krizanlizumab)
- Hematologisk middel, monoklonalt antistoff.

Alimemazin Evolan «Evolan Pharma» (R06A D01 alimemazin)
- Antihistamin. Hypnotikum. Sedativum.
Ny Felleskatalogtekst for legemiddelformen dråper.

Cefalotin Navamedic «Navamedic» (J01D B03 cefalotin)
- Antibiotikum, cefalosporin.

Ciprofloxacin «Navamedic» (J01M A02 ciprofloksacin)
- Bredspektret antibiotikum, fluorokinolon.

Clindamycin Navamedic «Navamedic» (J01F F01 klindamycin)
- Antibiotikum.

Cloxacillin Navamedic «Navamedic» (J01C F02 kloksacillin)
- Betalaktamaseresistent penicillin.

Dexavit «Vital Pharma Nordic» (H02A B02 deksametason)
- Glukokortikoid.

Evenity «UCB» (M05B X06 romosozumab)
- Osteoanabolt og benresorpsjonshemmende middel, humant monoklonalt antistoff (IgG2).

Eylea «Bayer AG» (S01L A05 aflibercept)
- Øyemiddel.
Nytt i Felleskatalogteksten er injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte.

Lyumjev «Lilly» (A10A B04 insulin lispro)
- Human insulinanalog, hurtigvirkende.

Nitroglycerin Abcur «Abcur» (C01D A02 glyseroltrinitrat)
- Kardilaterende middel ved hjertesykdom.

Rekambys «Janssen» (J05A G05 rilpivirin)
- Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

Rukobia «ViiV Healthcare» (J05A X29 fostemsavir)
- Antiviralt middel.

Suboxone «Indivior» (N07B C51 buprenorfin og nalokson)
- Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.
Nytt i Felleskatalogteksten er sublingvalfilm.

Tadalafil Accord «Accord» (G04B E08 tadalafil)
- Legemiddel mot erektil dysfunksjon og pulmonal arteriell hypertensjon.
Nytt i Felleskatalogteksten er tabletter 2,5 mg.

Tivicay «ViiV Healthcare» (J05A J03 dolutegravir)
- Antiviralt middel, integrasehemmer.
Nytt i Felleskatalogteksten er dispergerbare tabletter.

Vocabria «ViiV Healthcare» (J05A J04 kabotegravir)
- Antiviralt middel, integrasehemmer.