Nycoplus vitamin D3

Stada Arzneimittel

D3-vitaminpreparat.

ATC-nr.: A11C C05

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A11C C05
Kolekalsiferol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.08.2018) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, myke 800 IE: Hver kapsel inneh.: Kolekalsiferol 800 IE tilsv. 20 µg, jordnøttolje, butylhydroksytoluen (BHT), hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133).


Indikasjoner

Forebygging og behandling av vitamin D-mangel hos voksne, eldre og ungdom. Som supplement til behandling av osteoporose hos pasienter med vitamin D-mangel eller risiko for vitamin D-mangel.

Dosering

Vitamin D-mangel hos voksne og eldre: Serumnivå 25-50 nmol/liter (10-20 ng/ml): 1-2 kapsler (800-1600 IE) daglig. Serumnivå <25 nmol/liter (<10 ng/ml): 1-4 kapsler (800-3200 IE) daglig i inntil 12 uker avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom og behandlingsrespons.
Langvarig vedlikeholdsbehandling og forebygging av vitamin D-mangel hos voksne og eldre: 1-2 kapsler (800-1600 IE) daglig.
Supplement til behandling ved osteoporose hos voksne og eldre: 1 kapsel daglig.
Vitamin D-mangel eller -insuffisiens hos barn >12 år: 1 kapsel daglig avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom og behandlingsrespons.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Bør ikke brukes ved alvorlig nyresvikt. Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med vann. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Peanøtt- eller soyaallergi. D-hypervitaminose. Nyresten (nefrolitiasis). Nefrokalsinose. Sykdommer eller tilstander som gir hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Alvorlig nyresvikt.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet ved svekket nyrefunksjon, og effekten på kalsium- og fosfatnivåene må overvåkes. Risikoen for bløtvevsforkalkning må tas i betraktning. Hos pasienter med alvorlig nyresvikt, metaboliseres ikke vitamin D i form av kolekalsiferol på vanlig måte, og andre former for vitamin D må brukes. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivå og nyrefunksjon overvåkes, spesielt hos eldre som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med høy tendens til stendannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg, 7,5 mmol/24 timer) eller tegn på svekket nyrefunksjon, bør dosen reduseres eller behandlingen seponeres. Brukes med forsiktighet ved sarkoidose pga. fare for økt metabolisme av vitamin D til dets aktive form, og overvåkning av kalsiumnivå i serum og urin er nødvendig. Innholdet av vitamin D (800 IE) bør tas i betraktning når det forskrives andre legemidler som inneholder vitamin D. Tilleggsdoser med vitamin D bør tas under tett medisinsk oppfølging, og hyppig overvåkning av kalsiumnivå i serum og kalsiumekskresjon i urin er nødvendig. Behov for ekstra kalsiumtilskudd må vurderes individuelt. Oppfølging under behandling er nødvendig for å forhindre hyperkalsemi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A11C C05
Samtidig bruk av fenytoin eller barbiturater kan redusere effekten av vitamin D pga. metabolsk aktivering. Samtidig bruk av glukokortikoider kan redusere effekten av vitamin D. Effekten av digitalis og andre hjerteglykosider kan forsterkes med oral administrering av kalsium kombinert med vitamin D. Nøye medisinsk overvåkning er nødvendig; EKG- og kalsiumovervåkning ved behov. Samtidig bruk av kolestyramin eller parafinolje kan redusere absorbsjonen av vitamin D. Actinomycin og fungicider av imidazoltyper forstyrrer vitamin D-aktiviteten ved å hemme omdanningen av 25-hydroksivitamin D til 1,25-dihydroksivitamin D via nyreenzymene, 25-hydroksivitamin D-1-hydroksylase.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser. Bør kun brukes under graviditet ved påvist vitamin D-mangel. Anbefalt daglig inntak ved graviditet er 400 IE, men høyere dose kan være nødvendig. Ingen indikasjoner på teratogenisitet ved terapeutiske doser.
Amming: Utskilles i morsmelk, og må tas i betraktning når barnet får ekstra vitamin D‑tilskudd. Kan brukes under amming.
Fertilitet: Begrensede data. Ingen forventet uønsket effekt på fertilitet ved normale, endogene nivåer av vitamin D.

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi, hyperkalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kløe, utslett, elveblest.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt eller kronisk overdose kan gi hyperkalsemi pga. vitamin D-forgiftning. Kroniske overdoser kan føre til vaskulær kalsifisering og organkalsifisering som resultat av hyperkalsemi.
Symptomer: Kvalme, oppkast, polyuri, anoreksi, svakhet, apati, tørste og forstoppelse.
Behandling: Seponering (all inntak av vitamin D) og rehydrering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A11C C05

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer opptak av kalsium i tarmen og i osteoid, og frigjøring av kalsium fra benvev. Stimulerer passiv og aktiv transport av fosfat. Hemmer utskillelse av kalsium og fosfat i nyrene, og produksjonen av parathyreoideahormon (PTH) i biskjoldkjertlene.
Absorpsjon: Absorberes lett fra mage-tarmkanalen i nærvær av galle.
Fordeling: Metabolittene sirkulerer i blodet bundet til et bestemt alfaglobin.
Metabolisme: Hydroksyleres i lever og omdannes til 25-hydroksykolekalsiferol før videre hydroksylering i nyrene hvor den aktive metabolitten 1,25-dihydroksykolekalsiferol (kalsitriol) dannes.
Utskillelse: Primært i galle og feces.

Sist endret: 25.09.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.08.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Nycoplus vitamin D3, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
800 IE60 stk. (blister)
027364
SPC_ICON-
-
121,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nefrolitiasis (nyrestein, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.