Nycoplus vitamin D3

Stada Arzneimittel


D3-vitaminpreparat.

A11C C05 (Kolekalsiferol)KAPSLER, myke 800 IE: Hver kapsel inneh.: Kolekalsiferol 800 IE tilsv. 20 µg, jordnøttolje, butylhydroksytoluen (BHT), hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133).


Indikasjoner

Forebygging og behandling av vitamin D-mangel hos voksne, eldre og ungdom. Som supplement til behandling av osteoporose hos pasienter med vitamin D-mangel eller risiko for vitamin D-mangel.

Dosering

Vitamin D-mangel hos voksne og eldre: Serumnivå 25-50 nmol/liter (10-20 ng/ml): 1-2 kapsler (800-1600 IE) daglig. Serumnivå <25 nmol/liter (<10 ng/ml): 1-4 kapsler (800-3200 IE) daglig i inntil 12 uker avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom og behandlingsrespons.
Langvarig vedlikeholdsbehandling og forebygging av vitamin D-mangel hos voksne og eldre: 1-2 kapsler (800-1600 IE) daglig.
Supplement til behandling ved osteoporose hos voksne og eldre: 1 kapsel daglig.
Vitamin D-mangel eller -insuffisiens hos barn >12 år: 1 kapsel daglig avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom og behandlingsrespons.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Bør ikke brukes ved alvorlig nyresvikt. Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med vann. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Peanøtt- eller soyaallergi. D-hypervitaminose. Nyresten (nefrolitiasis). Nefrokalsinose. Sykdommer eller tilstander som gir hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Alvorlig nyresvikt.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet ved svekket nyrefunksjon, og effekten på kalsium- og fosfatnivåene må overvåkes. Risikoen for bløtvevsforkalkning må tas i betraktning. Hos pasienter med alvorlig nyresvikt, metaboliseres ikke vitamin D i form av kolekalsiferol på vanlig måte, og andre former for vitamin D må brukes. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivå og nyrefunksjon overvåkes, spesielt hos eldre som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med høy tendens til stendannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg, 7,5 mmol/24 timer) eller tegn på svekket nyrefunksjon, bør dosen reduseres eller behandlingen seponeres. Brukes med forsiktighet ved sarkoidose pga. fare for økt metabolisme av vitamin D til dets aktive form, og overvåkning av kalsiumnivå i serum og urin er nødvendig. Innholdet av vitamin D (800 IE) bør tas i betraktning når det forskrives andre legemidler som inneholder vitamin D. Tilleggsdoser med vitamin D bør tas under tett medisinsk oppfølging, og hyppig overvåkning av kalsiumnivå i serum og kalsiumekskresjon i urin er nødvendig. Behov for ekstra kalsiumtilskudd må vurderes individuelt. Oppfølging under behandling er nødvendig for å forhindre hyperkalsemi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av fenytoin eller barbiturater kan redusere effekten av vitamin D pga. metabolsk aktivering. Samtidig bruk av glukokortikoider kan redusere effekten av vitamin D. Effekten av digitalis og andre hjerteglykosider kan forsterkes med oral administrering av kalsium kombinert med vitamin D. Nøye medisinsk overvåkning er nødvendig; EKG- og kalsiumovervåkning ved behov. Samtidig bruk av kolestyramin eller parafinolje kan redusere absorbsjonen av vitamin D. Actinomycin og fungicider av imidazoltyper forstyrrer vitamin D-aktiviteten ved å hemme omdanningen av 25-hydroksivitamin D til 1,25-dihydroksivitamin D via nyreenzymene, 25-hydroksivitamin D-1-hydroksylase.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser. Bør kun brukes under graviditet ved påvist vitamin D-mangel. Anbefalt daglig inntak ved graviditet er 400 IE, men høyere dose kan være nødvendig. Ingen indikasjoner på teratogenisitet ved terapeutiske doser.
Amming: Utskilles i morsmelk, og må tas i betraktning når barnet får ekstra vitamin D‑tilskudd. Kan brukes under amming.
Fertilitet: Begrensede data. Ingen forventet uønsket effekt på fertilitet ved normale, endogene nivåer av vitamin D.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Hud
Sjeldne Kløe, urticaria, utslett
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyperkalsemi, hyperkalsiuri
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Stoffskifte/ernæring Hyperkalsemi, hyperkalsiuri
Sjeldne
Hud Kløe, urticaria, utslett

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt eller kronisk overdose kan gi hyperkalsemi pga. vitamin D-forgiftning. Kroniske overdoser kan føre til vaskulær kalsifisering og organkalsifisering som resultat av hyperkalsemi.
Symptomer: Kvalme, oppkast, polyuri, anoreksi, svakhet, apati, tørste og forstoppelse.
Behandling: Seponering (all inntak av vitamin D) og rehydrering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer opptak av kalsium i tarmen og i osteoid, og frigjøring av kalsium fra benvev. Stimulerer passiv og aktiv transport av fosfat. Hemmer utskillelse av kalsium og fosfat i nyrene, og produksjonen av parathyreoideahormon (PTH) i biskjoldkjertlene.
Absorpsjon: Absorberes lett fra mage-tarmkanalen i nærvær av galle.
Fordeling: Metabolittene sirkulerer i blodet bundet til et bestemt alfaglobin.
Metabolisme: Hydroksyleres i lever og omdannes til 25-hydroksykolekalsiferol før videre hydroksylering i nyrene hvor den aktive metabolitten 1,25-dihydroksykolekalsiferol (kalsitriol) dannes.
Utskillelse: Primært i galle og feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nycoplus vitamin D3, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
800 IE 60 stk. (blister)
027364
-
-
121,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.09.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.08.2017