Nycoplus Ferro-Retard

Takeda


Jernpreparat.

B03A A07 (Ferrosulfat)DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 100 mg: Hver depottablett inneh.: Jern(II)sulfat tilsv. jern 100 mg, laktose. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Jernmangel. Jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere og ventrikkelreseserte.

Dosering

Behandlingen bør fortsette til normale blodverdier er oppnådd. Voksne og barn >12 år: 1 depottablett morgen og/eller kveld. Ved jernmangelanemi kan dosen økes etter behov med 1 depottablett morgen og/eller kveld.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Hos enkelte kan det være behov for å oppjustere dosen for å korrigere jernmangel.
Administrering: Skal ikke inntas i liggende stilling. Bør tas før mat eller med mat, avhengig av gastrointestinal toleranse. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles, suges, tygges eller løses opp i munnen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hemokromatose og hemosiderose.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved gjentatte blodtransfusjoner eller parenteralt jern, anemi av andre årsaker enn jernmangel, porphyria cutanea tarda, øsofagusforsnevringer, betennelsestilstander i mage-tarmkanalen som kan forverres ved bruk av peroralt jern. Bivirkninger fra mage-tarm kan reduseres ved å ta dosen sammen med mat eller ved å begynne med små doser. Pga. risiko for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal tabletten ikke suges, tygges eller oppløses i munnen, men svelges hel med vann. Aspirasjon av jernsulfattabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan gi bronkialstenose, hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomer kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjon. Eldre og pasienter med svelgevansker skal kun behandles etter grundig vurdering av risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienter bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Jern danner tungtoppløselige forbindelser med antacida, kinoloner, levodopa, metyldopa, penicillamin, tetrasykliner og tyroksin og gir nedsatt effekt av disse. Dette kan unngås ved å gi midlene adskilt, f.eks. med 2-3 timers mellomrom. Samtidig bruk med acetohydroksamsyre gir gjensidig nedsatt absorpsjon pga. kompleksdannelse. Samtidig bruk av dimerkaprol kan føre til dannelse av et toksisk kompleks, og behandling av jernmangel bør utsettes til 24 timer etter seponering av dimerkaprol. Jern danner tungtoppløselige chelater og reduserer absorpsjonen av bisfosfonater. Samtidig inntak av melk og melkeprodukter, kaffe, te, egg, og produkter som inneholder fullkorn kan redusere jernabsorpsjonen.

Graviditet, amming og fertilitet

Risikoen er liten. Kan brukes i terapeutiske doser under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, forstoppelse, gastrointestinal irritasjon, kvalme, magesmerte, oppkast
SjeldneØsofagusstriktur, øsofagusulcer
Ukjent frekvensFlatulens, halsbrann, misfarging av feces, sår i munnen
Luftveier
Ukjent frekvensBronkialstenose
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, gastrointestinal irritasjon, kvalme, magesmerte, oppkast
Sjeldne
GastrointestinaleØsofagusstriktur, øsofagusulcer
Ukjent frekvens
GastrointestinaleFlatulens, halsbrann, misfarging av feces, sår i munnen
LuftveierBronkialstenose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Melk, egg og 1-2 teskjeer natron utrørt i vann. Deferoksamin er antidot. Videre behandling i sykehus.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Depotformuleringen gir en forlenget absorpsjonsfase og bedre utnyttelse av det tilførte jernet. Risikoen for uvelhet og magesmerter er mindre enn for vanlige ferrosulfattabletter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nycoplus Ferro-Retard, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg100 stk. (boks)
595520
-
-
*F
5 × 200 stk. (blister)
125567
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.07.2018