Nycoplus Ferro-Retard

Takeda

Jernpreparat.

ATC-nr.: B03A A07

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkDEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 100 mg: Hver depottablett inneh.: Jern(II)sulfat tilsv. jern 100 mg, laktose. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Jernmangel. Jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere og ventrikkelreseserte.

Dosering

Behandlingen bør fortsette til normale blodverdier er oppnådd. Voksne og barn >12 år: 1 depottablett morgen og/eller kveld. Ved jernmangelanemi kan dosen økes etter behov med 1 depottablett morgen og/eller kveld.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Hos enkelte kan det være behov for å oppjustere dosen for å korrigere jernmangel.
Administrering: Skal ikke inntas i liggende stilling. Bør tas før mat eller med mat, avhengig av gastrointestinal toleranse. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles, suges, tygges eller løses opp i munnen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hemokromatose og hemosiderose.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved gjentatte blodtransfusjoner eller parenteralt jern, anemi av andre årsaker enn jernmangel, porphyria cutanea tarda, øsofagusforsnevringer, betennelsestilstander i mage-tarmkanalen som kan forverres ved bruk av peroralt jern. Bivirkninger fra mage-tarm kan reduseres ved å ta dosen sammen med mat eller ved å begynne med små doser. Pga. risiko for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal tabletten ikke suges, tygges eller oppløses i munnen, men svelges hel med vann. Aspirasjon av jernsulfattabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan gi bronkialstenose, hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomer kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjon. Eldre og pasienter med svelgevansker skal kun behandles etter grundig vurdering av risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienter bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B03A A07
Jern danner tungtoppløselige forbindelser med antacida, kinoloner, levodopa, metyldopa, penicillamin, tetrasykliner og tyroksin og gir nedsatt effekt av disse. Dette kan unngås ved å gi midlene adskilt, f.eks. med 2-3 timers mellomrom. Samtidig bruk med acetohydroksamsyre gir gjensidig nedsatt absorpsjon pga. kompleksdannelse. Samtidig bruk av dimerkaprol kan føre til dannelse av et toksisk kompleks, og behandling av jernmangel bør utsettes til 24 timer etter seponering av dimerkaprol. Jern danner tungtoppløselige chelater og reduserer absorpsjonen av bisfosfonater. Samtidig inntak av melk og melkeprodukter, kaffe, te, egg, og produkter som inneholder fullkorn kan redusere jernabsorpsjonen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Risikoen er liten. Kan brukes i terapeutiske doser under graviditet og amming.
Jern

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, forstoppelse, gastrointestinal irritasjon, kvalme, magesmerte, oppkast
SjeldneØsofagusstriktur, øsofagusulcer
Ukjent frekvensFlatulens, halsbrann, misfarging av feces, sår i munnen
Luftveier
Ukjent frekvensBronkialstenose
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, gastrointestinal irritasjon, kvalme, magesmerte, oppkast
Sjeldne
GastrointestinaleØsofagusstriktur, øsofagusulcer
Ukjent frekvens
GastrointestinaleFlatulens, halsbrann, misfarging av feces, sår i munnen
LuftveierBronkialstenose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Melk, egg og 1-2 teskjeer natron utrørt i vann. Deferoksamin er antidot. Videre behandling i sykehus.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For jern II-verdig, orale preparater B03A A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Depotformuleringen gir en forlenget absorpsjonsfase og bedre utnyttelse av det tilførte jernet. Risikoen for uvelhet og magesmerter er mindre enn for vanlige ferrosulfattabletter.

Sist endret: 19.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.07.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Nycoplus Ferro-Retard, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg100 stk. (boks)
595520
SPC_ICON-
-
*F
5 × 200 stk. (blister)
125567
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemokromatose: Sykdom som gir opphopning av jern i ulike organer.

hemosiderose: Tilstand med overskudd av jern i kroppsvevet, blant annet i lever, uten påvisbare vevsskader.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

jernmangelanemi: Anemi som skyldes lave eller nedsatte jernlagre i kroppen. Jern er nødvendig for at det skal dannes hemoglobin i de røde blodcellene. Hemoglobin binder til seg oksygen i lungene og frakter det rundt til cellene i kroppen med blodet. For lite hemoglobin kan derfor føre til for lite oksygen for kroppens behov.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.