Nycoplus B-tonin

Takeda

B-vitaminpreparat.

ATC-nr.: A11E A-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A11H A30
Dekspantenol
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.10.2017) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 B03B B01
Folsyre
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A01
Nikotinamid
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2017) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A02
Pyridoksin (vitamin B6)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2018) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A04
Riboflavin
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11D A01
Tiamin (vitamin B1)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.10.2017) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11D A01
Tiamin (vitamin B1)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.10.2017) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MIKSTUR, oppløsning: 1 ml inneh.: Tiaminhydroklorid 0,10 mg, riboflavin 0,15 mg, nikotinamid 1 mg, dekspantenol 0,30 mg, pyridoksinhydroklorid 0,10 mg, koffein 1,45 mg, sorbitol, etanol. Fargestoff: Karamell (E 150).


Indikasjoner

Voksne >18 år: Økt B-vitaminbehov (f.eks. mangelfull ernæring, graviditet, amming og rekonvalesens).

Dosering

Voksne >18 år: 10 ml 1-3 ganger daglig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alkoholisme.

Forsiktighetsregler

Pasienter med fruktoseintoleranse bør ikke ta dette preparatet. Preparatet inneholder etanol og dette bør det tas hensyn til hos gravide og ammende, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi. Alkoholmengden i dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A11E A
Alkoholmengden i dette legemidlet kan påvirke effekten av andre legemidler. Pyridoksin i store doser kan redusere konsentrasjonen, og dermed også effekten av fenobarbital og fenytoin. Pyridoksin kan redusere effekten av levodopa. Samtidig behandling med isoniazid kan gi pyridoksinmangel.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Dette legemidlet inneholder etanol.
Graviditet: B-vitaminer kan brukes i terapeutiske doser.
Amming: Utskilles i morsmelk. Kan brukes i terapeutiske doser.

Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: A11E A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inngår i koenzymer, nødvendige for normal metabolisme.
Absorpsjon: B-vitaminer er vannløselige og absorberes lett.
Utskillelse: I urin.

Sist endret: 17.07.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.06.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Nycoplus B-tonin, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
500 ml
512483
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.