TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Magnesiumhydroksid og magnesiumkarbonat tilsv. 4,84 mmol Mg, aluminiumhydroksid tilsv. 5,20 mmol Al, sorbitol 754 mg, aroma, hjelpestoffer. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Syreoverskudd, ulcus pepticum, gastritt, dyspepsi, kardialgi.

Dosering

1-2 tyggetabletter ved behov.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises. Barn: Ikke anbefalt pga. manglende dokumentasjon vedrørende sikkerhet og effekt.
Administrering: Tyggetablettene skal tygges godt. Bør ikke tas samtidig med fruktjuice.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved behandling av ventrikkelsår skal malignitet utelukkes. Ved nedsatt nyrefunksjon kan magnesium akkumuleres og gi forgiftningssymptomer. Forsiktighet må utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Redusert absorpsjon av tetrasyklin, kinoloner og klodronat pga. kompleksbinding. Kombinasjon bør unngås. Redusert absorpsjon av ketokonazol pga. økt pH i magesekken. Kombinasjon bør unngås. Redusert absorpsjon av digoksin, propranolol, naproksen, diflunisal, deksametason, penicillamin, rifampicin, peroralt jern, tyroksin, prednison og cefpodoksim. Antacider og andre medikamenter bør gis med størst mulig mellomrom, minst 2 timer. Samtidig inntak av kompleksdannende syrer (sitratholdige drikker eller fruktjuice) kan gi økt absorpsjon av aluminium. Antacider er kjent for å påvirke absorpsjonen av en mengde legemidler som visse antibiotika, antimykotika, malariamidler, statiner, thyreoideahormoner, antiretrovirale midler og vitaminer. Pasienter som er under behandling med andre legemidler bør konferere med sin lege eller apotek før start av behandling med Novaluzid. Alkalisering kan påvirke utskillelsen av visse legemidler. Økt utskillelse av salisylater er sett.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Absorberes i liten grad. Risiko ved bruk under graviditet er liten, og preparatet kan brukes i anbefalte doser.
Amming: Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Abdominalsmerter
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldne Hypermagnesemi1

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Frekvens Bivirkning
Svært sjeldne
Stoffskifte/ernæring Hypermagnesemi1
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Abdominalsmerter

1Sett etter langvarig bruk av magnesiumhydroksid hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Klasseeffekter

Kvalme, diaré, forstoppelse. Langvarig og intens bruk av magnesium-/aluminiumsalter kan øke fosfattapet og føre til forstyrrelser i kalsium/fosfatbalansen, med risiko for utvikling av osteomalasi.

Klasseeffekter

Kvalme, diaré, forstoppelse. Langvarig og intens bruk av magnesium-/aluminiumsalter kan øke fosfattapet og føre til forstyrrelser i kalsium/fosfatbalansen, med risiko for utvikling av osteomalasi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Lav akutt toksisitet. Aluminiumforbindelser kan i høye doser gi forstoppelse. Magnesiumsalter kan i høye doser gi diaré. Ekstremt høye doser av magnesiumsalter kan gi hypermagnesemi, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon.
Behandling: Symptomatisk, ventrikkeltømming om nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Antacidum sammensatt av aluminium- og magnesiumforbindelser.
Virkningsmekanisme: Preparatet har høy syrebindende evne og rask innsettende effekt. En tyggetablett nøytraliserer ca. 25 mmol saltsyre. Antas bare å ha lokal virkning.
Absorpsjon: Aluminium kan absorberes fra mage-tarmkanalen. Absorpsjon hos personer med normal nyrefunksjon er svært lav, selv ved inntak av høye doser. Absorpsjon av aluminium øker ved samtidig inntak av kompleksdannende syrer, f.eks. juice som inneholder sitronsyre. Magnesium kan i noe grad absorberes, men høy grad av gastrointestinal absorpsjon er usannsynlig.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Novaluzid, TYGGETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 stk. (blister)
484659
-
-
* F
100 stk. (blister)
103812
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.10.2020