Novaluzid

Meda

Antacidum.

ATC-nr.: A02A D01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A02A A04
Magnesiumhydroksid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2017) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Magnesiumhydroksid og magnesiumkarbonat tilsv. 4,84 mmol Mg, aluminiumhydroksid tilsv. 5,20 mmol Al, sorbitol 754 mg, aroma, hjelpestoffer. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Syreoverskudd, ulcus pepticum, gastritt, dyspepsi, kardialgi.

Dosering

1-2 tyggetabletter ved behov.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises. Barn: Ikke anbefalt pga. manglende dokumentasjon vedrørende sikkerhet og effekt.
Administrering: Tyggetablettene skal tygges godt. Bør ikke tas samtidig med fruktjuice.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved behandling av ventrikkelsår skal malignitet utelukkes. Ved nedsatt nyrefunksjon kan magnesium akkumuleres og gi forgiftningssymptomer. Forsiktighet må utvises ved nedsatt nyrefunksjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02A D01
Redusert absorpsjon av tetrasyklin, kinoloner og klodronat pga. kompleksbinding. Kombinasjon bør unngås. Redusert absorpsjon av ketokonazol pga. økt pH i magesekken. Kombinasjon bør unngås. Redusert absorpsjon av digoksin, propranolol, naproksen, diflunisal, deksametason, penicillamin, rifampicin, peroralt jern, tyroksin, prednison og cefpodoksim. Antacider og andre medikamenter bør gis med størst mulig mellomrom, minst 2 timer. Samtidig inntak av kompleksdannende syrer (sitratholdige drikker eller fruktjuice) kan gi økt absorpsjon av aluminium. Antacider er kjent for å påvirke absorpsjonen av en mengde legemidler som visse antibiotika, antimykotika, malariamidler, statiner, thyreoideahormoner, antiretrovirale midler og vitaminer. Pasienter som er under behandling med andre legemidler bør konferere med sin lege eller apotek før start av behandling med Novaluzid. Alkalisering kan påvirke utskillelsen av visse legemidler. Økt utskillelse av salisylater er sett.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Absorberes i liten grad. Risiko ved bruk under graviditet er liten, og preparatet kan brukes i anbefalte doser.
Amming: Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Fra kliniske studier og spontanrapporter

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensAbdominalsmerte
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldneHypermagnesemi1

Fra kliniske studier og spontanrapporter

FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
Stoffskifte/ernæringHypermagnesemi1
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAbdominalsmerte

1Sett etter langvarig bruk av magnesiumhydroksid hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Klasseeffekter

Kvalme, diaré, forstoppelse. Langvarig og intens bruk av magnesium-/aluminiumsalter kan øke fosfattapet og føre til forstyrrelser i kalsium/fosfatbalansen, med risiko for utvikling av osteomalasi.

Klasseeffekter

Kvalme, diaré, forstoppelse. Langvarig og intens bruk av magnesium-/aluminiumsalter kan øke fosfattapet og føre til forstyrrelser i kalsium/fosfatbalansen, med risiko for utvikling av osteomalasi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Lav akutt toksisitet. Aluminiumforbindelser kan i høye doser gi forstoppelse. Magnesiumsalter kan i høye doser gi diaré. Ekstremt høye doser av magnesiumsalter kan gi hypermagnesemi, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon.
Behandling: Symptomatisk, ventrikkeltømming om nødvendig.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For kombinasjoner og komplekser av aluminium-, kalsium- og magnesiumforbindelser A02A D

Egenskaper

Klassifisering: Antacidum sammensatt av aluminium- og magnesiumforbindelser.
Virkningsmekanisme: Preparatet har høy syrebindende evne og rask innsettende effekt. En tyggetablett nøytraliserer ca. 25 mmol saltsyre. Antas bare å ha lokal virkning.
Absorpsjon: Aluminium kan absorberes fra mage-tarmkanalen. Absorpsjon hos personer med normal nyrefunksjon er svært lav, selv ved inntak av høye doser. Absorpsjon av aluminium øker ved samtidig inntak av kompleksdannende syrer, f.eks. juice som inneholder sitronsyre. Magnesium kan i noe grad absorberes, men høy grad av gastrointestinal absorpsjon er usannsynlig.

Sist endret: 25.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.11.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Novaluzid, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 stk. (blister)
484659
SPC_ICON-
-
*F
100 stk. (blister)
103812
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kardialgi: Smerte eller ubehag bak brystbenet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.