Noskapin

Takeda


Hostedempende middel.

R05D A07 (Noskapin)MIKSTUR 2,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Noskapinhydroklorid tilsv. noskapin 2,2 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Bitter anissmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Noskapinhydroklorid tilsv. noskapin 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Mikstur: Voksne og barn >2 år: Luftveisirritasjoner, tørrhoste og annen uproduktiv hoste. Tabletter: Voksne og barn >6 år: Luftveisirritasjoner, tørrhoste og annen uproduktiv hoste.

Dosering

Mikstur: Voksne og barn >14 år: 20 ml 3 ganger daglig. Barn 10-14 år: 15 ml 3 ganger daglig. Barn 6-10 år: 10 ml 3 ganger daglig. Barn 2-6 år: 5 ml 3 ganger daglig.
Tabletter: Voksne og barn >14 år: 1 tablett 3 ganger daglig. Barn 6-14 år:1/2 tablett 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Bør ikke brukes.
Administrering: Tas helst uten mat. Mikstur: Tas oralt. Tabletter: Bør ikke tygges. Bør ikke suges. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Risiko for sekretansamling pga. hemmende effekt på hosterefleksen. Miksturen inneholder ca. 3,8 volumprosent etanol. Forsiktighet bør utvises ved bruk til barn, gravide, ammende og pasienter med leversykdom eller epilepsi. Bør ikke brukes av personer som ikke tåler alkohol eller som lider av alkoholisme. Miksturen inneholder parahydroksybenzoater som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt effekt av warfarin ved samtidig noskapinbehandling er rapportert. Pasienter som behandles med warfarin bør derfor være under kontroll ved oppstart og seponering av noskapinbehandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan gi irreversible, gentoksiske effekter. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes kan skades. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme, mageknip
Generelle
Mindre vanligeBrystsmerte, svimmelhet
Hud
Mindre vanligeAngioødem, urticaria
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Luftveier
SjeldnePustebesvær, vasomotorisk rhinitt
Nevrologiske
VanligeHodepine, tretthet
Psykiske
SjeldneHallusinasjon
Øye
SjeldneKonjunktivitt
FrekvensBivirkning
Vanlige
NevrologiskeHodepine, tretthet
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme, mageknip
GenerelleBrystsmerte, svimmelhet
HudAngioødem, urticaria
Sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
LuftveierPustebesvær, vasomotorisk rhinitt
PsykiskeHallusinasjon
ØyeKonjunktivitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

750-1000 mg har etter ventrikkelskylling og kull gitt lett forgiftning hos voksne. Barn 1-2 år: Begrenset erfaring. <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250-400 mg til barn 2-4 år har etter brekningsfremkalling og kull gitt lett forgiftning og 400 mg til 13-åring har gitt lett forgiftning.
Symptomer: Vanligvis lette symptomer som kvalme, magesmerter, oppkast, hodepine, døsighet, svimmelhet. Lett takykardi og hypertensjon. Ved store doser kan symptomer som er typisk for opioider opptre. Respirasjonsdepresjon er uvanlig.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk og støttende behandling.

Egenskaper

Klassifisering: Opiumsalkaloid.
Virkningsmekanisme: Virker sentralt og hemmer hosterefleksen. Svakt bronkodilaterende. Virketid ca. 4 timer. Ingen narkotiske eller euforiserende egenskaper. Ingen tilvenningsrisiko. Virker ikke analgetisk. Hemmer ikke respirasjon eller bronkialsekresjon. Gir ikke obstipasjon eller galleveisspasmer.
Absorpsjon: God, med hurtig innsettende effekt. Tmax ca. 1 time.

Pakninger uten resept

Inntil 250 ml mikstur og inntil 50 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Noskapin, MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,2 mg/ml100 ml
544999
Blå resept
-
*F
250 ml
527473
Blå resept
-
*F

Noskapin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg20 stk. (boks)
545434
Blå resept
-
*F
50 stk. (boks)
545442
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 08.12.2016

Tabletter: 01.07.2015