Noskapin

Takeda

Hostedempende middel.

ATC-nr.: R05D A07

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R05D A07
Noskapin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av noskapin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Noskapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at noskapin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.09.2016) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MIKSTUR 2,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Noskapinhydroklorid tilsv. noskapin 2,2 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Bitter anissmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg: Hver tablett inneh.: Noskapinhydroklorid tilsv. noskapin 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Mikstur: Voksne og barn >2 år: Luftveisirritasjoner, tørrhoste og annen uproduktiv hoste. Tabletter: Voksne og barn >6 år: Luftveisirritasjoner, tørrhoste og annen uproduktiv hoste.

Dosering

Mikstur: Voksne og barn >14 år: 20 ml 3 ganger daglig. Barn 10-14 år: 15 ml 3 ganger daglig. Barn 6-10 år: 10 ml 3 ganger daglig. Barn 2-6 år: 5 ml 3 ganger daglig.
Tabletter: Voksne og barn >14 år: 1 tablett 3 ganger daglig. Barn 6-14 år:1/2 tablett 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Bør ikke brukes.
Administrering: Tas helst uten mat. Mikstur: Tas oralt. Tabletter: Bør ikke tygges. Bør ikke suges. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Risiko for sekretansamling pga. hemmende effekt på hosterefleksen. Miksturen inneholder ca. 3,8 volumprosent etanol. Forsiktighet bør utvises ved bruk til barn, gravide, ammende og pasienter med leversykdom eller epilepsi. Bør ikke brukes av personer som ikke tåler alkohol eller som lider av alkoholisme. Miksturen inneholder parahydroksybenzoater som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R05D A07
Økt effekt av warfarin ved samtidig noskapinbehandling er rapportert. Pasienter som behandles med warfarin bør derfor være under kontroll ved oppstart og seponering av noskapinbehandling.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan gi irreversible, gentoksiske effekter. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes kan skades. Skal ikke brukes under amming.
Noskapin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Hodepine, tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme, mageknip. Hud: Urticaria, Quinckes ødem. Øvrige: Brystsmerter, svimmelhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Pustebesvær, vasomotorisk rhinitt. Psykiske: Hallusinasjoner. Øye: Konjunktivitt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

750-1000 mg har etter ventrikkelskylling og kull gitt lett forgiftning hos voksne. Barn 1-2 år: Begrenset erfaring. <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250-400 mg til barn 2-4 år har etter brekningsfremkalling og kull gitt lett forgiftning og 400 mg til 13-åring har gitt lett forgiftning.
Symptomer: Vanligvis lette symptomer som kvalme, magesmerter, oppkast, hodepine, døsighet, svimmelhet. Lett takykardi og hypertensjon. Ved store doser kan symptomer som er typisk for opioider opptre. Respirasjonsdepresjon er uvanlig.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk og støttende behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R05D A07

Egenskaper

Klassifisering: Opiumsalkaloid.
Virkningsmekanisme: Virker sentralt og hemmer hosterefleksen. Svakt bronkodilaterende. Virketid ca. 4 timer. Ingen narkotiske eller euforiserende egenskaper. Ingen tilvenningsrisiko. Virker ikke analgetisk. Hemmer ikke respirasjon eller bronkialsekresjon. Gir ikke obstipasjon eller galleveisspasmer.
Absorpsjon: God, med hurtig innsettende effekt. Tmax ca. 1 time.

Pakninger uten resept

Inntil 250 ml mikstur og inntil 50 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 05.01.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.12.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Noskapin, MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
2,2 mg/ml100 ml
544999
Blå resept
-
*FSPC_ICON
250 ml
527473
Blå resept
-
*FSPC_ICON

Noskapin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 mg20 stk. (boks)
545434
Blå resept
-
*FSPC_ICON
50 stk. (boks)
545442
Blå resept
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

quinckes ødem (angioødem, angionevrotisk ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.