Natriumklorid

Abcur

Natriumkloridpreparat.

ATC-nr.: A12C A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A12C A01
Natriumklorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Natriumklorid 500 mg (8,6 mmol), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Symptomatisk, kronisk euvolemisk hyponatremi ved utilstrekkelig effekt av væskerestriksjon og/eller diuretikabehandling (f.eks. ved SIADH). Hypovolemisk hyponatremi (f.eks. ved ileostomi/jujentostomi).

Dosering

Voksne: Individuell. Justeres iht. behandlingsrespons, maks. 20 tabletter daglig fordelt på flere doser. Alvorlig hyponatremi skal behandles med i.v. væske.
Administrering: Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nyresvikt (med oliguri/anuri). Ukompensert hjertesvikt. Generelt ødem. Dekompensert levercirrhose. Preeklampsi.

Forsiktighetsregler

Årsaken til hyponatremi skal alltid fastslås før behandling igangsettes. Natriumkloridnivået kontrolleres regelmessig for å unngå hypernatremi. Særlig forsiktighet skal utvises ved hjertesvikt, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, hypertensjon eller ved tilstander med natriumretensjon og hos pasienter som får behandling med kortison. Ved behandling av geriatriske og postoperative pasienter skal disse nøye overvåkes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A12C A01
Effekten av visse antihypertensiver (spesielt vasodilatatorer) kan reduseres ved overdrevet saltinntak. Inntak av store mengder natrium kan hindre etablering/vedlikehold av adekvate litiumnivåer.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kjent risiko ved bruk av terapeutiske doser.

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Kvalme, oppkast.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: A12C A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hovedsakelig ved å opprettholde osmotisk spenning i blod og vev. Endringer i osmotisk spenning påvirker væskeflyt og diffusjon av salter i cellevev.

Sist endret: 30.06.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.12.2014


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Natriumklorid, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg100 stk. (boks)
596221
SPC_ICON-
-
246,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

oliguri (lav diurese): Redusert produksjon av urin. For voksne defineres oliguri som urinmengde <500 ml/døgn.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.