Mukolytikum. Antidot ved paracetamolforgiftning.

R05C B01 (Acetylcystein)INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning 200 mg/ml: (kan administreres parenteralt ved paracetamolforgiftning): 1 ml inneh.: Acetylcystein 200 mg, natriumedetat, natriumhydroksid til pH 7, sterilt vann til 1 ml.


Indikasjoner

Luftveislidelser med patologisk slimdannelse, f.eks. cystisk fibrose, atelektase. Under og etter narkose ved postoperative lungekomplikasjoner, behandling etter trakeotomi, torakalt trauma, og diagnostiske undersøkelser av bronkiene. Paracetamolforgiftning.

Dosering

Som mukolytikum: 1-3 ml inhaleres via forstøverapparat 3-4 ganger daglig. Når ca. 3/4 av dosen er brukt, fortynnes resterende mengde med like meget, f.eks. fysiologisk saltvann i forstøverapparatet, for å unngå konsentrasjonsøkning. Kan blandes med bronkodilaterende inhalasjonsvæsker, f.eks. Bricanyl. Ved direkte instillasjon (f.eks. etter trakeotomi) gis 1-2 ml med intervaller på 1-4 timer, kan ev. fortynnes med like meget fysiologisk saltvann.
Ved paracetamolforgiftning: Parenteralt: Initialt 150 mg/kg i 200-300 ml glukoseoppløsning 50 mg/ml gitt i.v. over 15 minutter. Deretter 50 mg/kg i 500 ml gitt over 4 timer og 100 mg/kg i 1000 ml gitt over de neste 16 timer. Per os: Initialt 140 mg/kg deretter 70 mg/kg hver 4. time i 1-2 døgn. Fortynnes i f.eks. saft.
Tilberedning/Håndtering: Acetylcystein reagerer med visse materialer som kan inngå i inhalasjonsapparater, f.eks. gummi, jern og kobber. Derimot angripes ikke glass, aluminium, rustfritt stål, krom, tantal. Inhalasjonsapparatet bør rengjøres umiddelbart etter bruk. Uforlikeligheter: Ampicillinnatrium, erytromycinlaktobionat og enkelte tetrasykliner kan være uforlikelige eller inaktiveres ved blanding med acetylcystein.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år, unntatt ved behandling av paracetamolforgiftning.

Forsiktighetsregler

Virkningen kan føre til store mengder tyntflytende sekret, derfor er det viktig med tilstrekkelig drenasje. Acetylcystein bør brukes med forsiktighet til astmatikere, eller ved tidligere bronkspasmer. Hjelpestoffer: Inneholder 28,35 mg natrium pr. ml, tilsv. 1,42% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Skal bare brukes dersom fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme og diaré
Mindre vanligeMagesmerte
SjeldneMalaise, stomatitt
Generelle
SjeldneAnafylaktisk reaksjon (ved infusjon)
Hud
SjeldneAngioødem, kløe, urticaria, utslett
Luftveier
Mindre vanligeBronkospasme
SjeldneRhinitt
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme og diaré
Mindre vanlige
GastrointestinaleMagesmerte
LuftveierBronkospasme
Sjeldne
GastrointestinaleMalaise, stomatitt
GenerelleAnafylaktisk reaksjon (ved infusjon)
HudAngioødem, kløe, urticaria, utslett
LuftveierRhinitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker ved å senke viskositeten av seigt sekret. Effekten som er maks. ved pH 7-9, oppnås ved reaksjon mellom substansens frie sulfhydrylgruppe og disulfidbindingene i sekretet. Mukolytisk effekt inntrer etter ca. 1 minutt og er maks. etter 5-10 minutter. Motvirker leverskade ved paracetamolforgiftning ved å øke glutatkonsentrasjonen i levercellene. Metabolitter av paracetamol konjugeres med glutat og utskilles i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Åpnet hetteglass oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Til inhalasjon kan oppløsningen brukes inntil 4 uker etter anbrudd. Som injeksjonsvæske må innholdet brukes innen 1 døgn.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mucomyst, INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg/ml10 ml (hettegl.)
078859
Blå resept
-
176,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.10.2020