BRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, sakkarinnatrium, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, mannitol, natriumcyklamat, natriumsitratdihydrat, vannfri sitronsyre, sitronessens. Sitronsmak.


Indikasjoner

Kronisk bronkitt. Forsøksvis ved cystisk fibrose.

Dosering

Kronisk bronkitt: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Cystisk fibrose: Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig. Barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig.
Administrering: Tas oppløst i et 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år, unntatt ved ev. behandling av paracetamolforgiftning.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet til astmatiske pasienter eller pasienter med tidligere bronkospasmer.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Absorpsjon av visse antibiotika, f.eks. cefaleksin, synes å bli redusert når acelylcystein gis samtidig, og bør derfor tas 1-2 timer før eller etter acetylcystein.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksisitet. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme og diaré. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Magesmerter. Luftveier: Bronkospasmer. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Eksantem, pruritus, urticaria, angioødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Acetylcystein kan redusere hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulerende effekt.
Virkningsmekanisme: Ikke klarlagt.
Absorpsjon: Raskt. Cmax etter 1-2 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mucomyst, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg100 stk. (tablettrør)
152280
Blå resept
Byttegruppe
222,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2019