BRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, sakkarinnatrium, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, mannitol, natriumcyklamat, natriumsitratdihydrat, sitronsyre, sitronessens. Sitronsmak.


Indikasjoner

Kronisk bronkitt. Forsøksvis ved cystisk fibrose.

Dosering

Kronisk bronkitt: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Cystisk fibrose: Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig. Barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig.
Administrering: Tas oppløst i et 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år, unntatt ved ev. behandling av paracetamolforgiftning.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet til astmatiske pasienter eller pasienter med tidligere bronkospasmer. Hjelpestoffer: Inneholder 99,26 mg natrium i hver brusetablett, tilsv. 5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sorbitol og bør ikke gis ved medfødt fruktoseintoleranse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Absorpsjon av visse antibiotika, f.eks. cefaleksin, synes å bli redusert når acelylcystein gis samtidig, og bør derfor tas 1-2 timer før eller etter acetylcystein.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser ikke reproduksjonstoksisitet. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme
Mindre vanligeMagesmerte
Hud
SjeldneAngioødem, kløe, urticaria, utslett
Luftveier
Mindre vanligeBronkospasme
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
Mindre vanlige
GastrointestinaleMagesmerte
LuftveierBronkospasme
Sjeldne
HudAngioødem, kløe, urticaria, utslett

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Acetylcystein kan redusere hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulerende effekt.
Virkningsmekanisme: Ikke klarlagt.
Absorpsjon: Raskt. Cmax etter 1-2 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mucomyst, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg100 stk. (tablettrør)
152280
Blå resept
Byttegruppe
222,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2020