Moxalole

Meda

Avføringsmiddel.

ATC-nr.: A06A D65

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A06A D15
Makrogol
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 249 159,4931 kg
Miljørisiko: Bruk av makrogol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Makrogol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Makrogol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2017) er utarbeidet av Norgine.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL OPPLØSNING: 1 pose inneh.: Makrogol 3350 13,125 g, natriumklorid 350,7 mg, kaliumklorid 46,6 mg, natriumhydrogenkarbonat 178,5 mg, acesulfamkalium (E 950), sitronsmak.


Indikasjoner

Til behandling av kronisk obstipasjon. Løser avføringsstopp, definert som refraktær obstipasjon med fekalt innhold i rektum og/eller tarm, bekreftet ved fysisk undersøkelse av abdomen og rektum.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av forstoppelse.

Dosering

Kronisk obstipasjon: Voksne: 1-3 doseposer daglig fordelt på flere doser. Normaldosen for de fleste pasienter er 1-2 doseposer daglig. 3 doseposer kan være nødvendig, avhengig av individuell respons. En behandlingskur for obstipasjon overskrider normalt ikke 2 uker, selv om dette kan gjentas ved behov. Ved utvidet bruk bør laveste effektive dose brukes. Barn: Anbefales ikke til barn <12 år.
Avføringsstopp: Voksne: 8 doseposer daglig som skal inntas i løpet av 6 timer. En behandlingskur ved avføringsstopp overstiger normalt ikke 3 dager. Barn: Anbefales ikke til barn <12 år.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maks. 2 doseposer inntas pr. time.
Administrering: Hver dosepose skal oppløses i 125 ml vann. Ved bruk til avføringsstopp kan 8 doseposer løses i 1 liter vann.

Kontraindikasjoner

Intestinal perforasjon eller obstruksjon pga. strukturelle eller funksjonelle lidelser i tarmveggen, ileus, alvorlige inflammatoriske tilstander i tarmtractus, slik som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megakolon. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Diagnosen avføringsstopp med fekalt innhold i rektum bør bekreftes ved fysisk undersøkelse eller røntgenundersøkelse av abdomen og rektum. Årsaken til konstipasjon bør utredes dersom daglig bruk av laksantia er nødvendig. Pasienter som bruker dette legemidlet bør søke medisinsk råd hvis tilstanden ikke bedres innen 2 uker. Langtidsbruk kan være nødvendig ved alvorlig, kronisk eller refraktær konstipasjon pga. f.eks. MS, Parkinsons sykdom, eller ved legemiddelindusert obstipasjon, særlig ved bruk av opioider eller antimuskarine legemidler. Ved utvikling av symptomer som indikerer forstyrrelser i væske-/elektrolyttbalanse (f.eks. ødem, kortpustethet, økt fatigue, dehydrering, hjertesvikt), bør behandlingen stoppes umiddelbart, og elektrolyttnivået måles. Avvik bør behandles deretter. Absorpsjonen av andre legemidler kan forbigående bli redusert pga. en økning i gastrointestinal passeringshastighet forårsaket av Moxalole.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A D65
Det er en mulighet for at absorpsjonen av andre legemidler kan bli midlertidig redusert under bruk av Moxalole. Enkelte tilfeller av redusert effekt av samtidig administrerte legemidler, f.eks. antiepileptika, er rapportert.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet/amming: Ingen erfaring. Preparatet bør derfor kun anvendes hvis legen anser dette som strengt nødvendig.
Fertilitet: Pga. virkestoffenes natur vil ikke fertiliteten påvirkes.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er gastrointestinale bivirkninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, kvalme. Magesmerte og -krampe, borborygmi. Flatulens. Diaré. Oppkast. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Allergiske reaksjoner, f.eks. hudreaksjoner, rhinitt. Angioødem og anafylaktisk sjokk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kraftig smerte eller distensjon kan behandles med nasogastrisk aspirasjon. Stort væsketap pga. diaré eller oppkast kan kreve korreksjon av elektrolyttforstyrrelser.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A06A D65

Egenskaper

Klassifisering: Osmotisk virkende avføringsmiddel.
Virkningsmekanisme: Makrogol 3350 har osmotisk virkning i tarmen, og dette induserer en laksativ effekt. Makrogol 3350 øker avføringsvolumet, og dette setter i gang motiliteten i kolon via nevromuskulære reaksjonsveier. De fysiologiske konsekvensene er en forbedret propulsiv kolontransport av den mykere avføringen og enklere defekasjon. Elektrolytter kombinert med makrogol 3350 utveksles over tarmbarrieren (mucosa) med serumelektrolytter og skilles ut i fekal væske uten netto opptak eller tap av natrium, kalium eller vann. Makrogol endres ikke i tarmen.
Absorpsjon: Absorberes så og si ikke fra mage-tarmkanalen og har ingen kjent farmakologisk aktivitet.
Utskillelse: Makrogol 3350 som absorberes utskilles i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevar rekonstituert mikstur i kjøleskap og kast mikstur som ikke er oppbrukt i løpet av 6 timer.

Andre opplysninger

Elektrolyttinnhold pr. dosepose når blandet til 125 ml mikstur:

Natrium

65 mmol/liter

Kalium

5,4 mmol/liter

Klorid

53 mmol/liter

Hydrogenkarbonat

17 mmol/liter


Pakninger uten resept

Pakninger t.o.m. 50 doseposer er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 12.12.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Moxalole, PULVER TIL OPPLØSNING:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
8 stk. (dosepose)
133508
SPC_ICON-
-
*F
20 stk. (dosepose)
133530
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ms (multippel sklerose): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.