Moxalole

Meda


Avføringsmiddel.

A06A D65 (Makrogol)PULVER TIL OPPLØSNING: 1 pose inneh.: Makrogol 3350 13,125 g, natriumklorid 350,7 mg, kaliumklorid 46,6 mg, natriumhydrogenkarbonat 178,5 mg, acesulfamkalium (E 950), sitronsmak.


Indikasjoner

Til behandling av kronisk obstipasjon. Løser avføringsstopp, definert som refraktær obstipasjon med fekalt innhold i rektum og/eller tarm, bekreftet ved fysisk undersøkelse av abdomen og rektum.
Reseptfri bruk Korttidsbehandling av forstoppelse.

Dosering

Kronisk obstipasjon
Voksne: 1-3 doseposer daglig fordelt på flere doser. Normaldosen for de fleste pasienter er 1-2 doseposer daglig. 3 doseposer kan være nødvendig, avhengig av individuell respons. En behandlingskur for obstipasjon overskrider normalt ikke 2 uker, selv om dette kan gjentas ved behov. Ved utvidet bruk bør laveste effektive dose brukes. Barn: Anbefales ikke til barn <12 år.
Avføringsstopp
Voksne: 8 doseposer daglig som skal inntas i løpet av 6 timer. En behandlingskur ved avføringsstopp overstiger normalt ikke 3 dager. Barn: Anbefales ikke til barn <12 år.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig.
  • Nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maks. 2 doseposer inntas pr. time.
Administrering Hver dosepose skal oppløses i 125 ml vann. Ved bruk til avføringsstopp kan 8 doseposer løses i 1 liter vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Intestinal perforasjon eller obstruksjon pga. strukturelle eller funksjonelle lidelser i tarmveggen, ileus, alvorlige inflammatoriske tilstander i tarmtractus, slik som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megakolon.

Forsiktighetsregler

Diagnosen avføringsstopp med fekalt innhold i rektum bør bekreftes ved fysisk undersøkelse eller røntgenundersøkelse av abdomen og rektum. Årsaken til konstipasjon bør utredes dersom daglig bruk av laksantia er nødvendig. Pasienter som bruker dette legemidlet bør søke medisinsk råd hvis tilstanden ikke bedres innen 2 uker. Langtidsbruk kan være nødvendig ved alvorlig, kronisk eller refraktær konstipasjon pga. f.eks. MS, Parkinsons sykdom, eller ved legemiddelindusert obstipasjon, særlig ved bruk av opioider eller antimuskarine legemidler. Forsiktighet bør utvises ved diaré, spesielt ved økt risiko for forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen (f.eks. hos eldre, ved nedsatt lever-/nyrefunksjon, eller ved bruk av diuretika) og elektrolyttkontroll bør vurderes. Ved utvikling av symptomer som indikerer forstyrrelser i væske-/elektrolyttbalanse (f.eks. ødem, kortpustethet, økt fatigue, dehydrering, hjertesvikt), bør behandlingen stoppes umiddelbart, og elektrolyttnivået måles. Avvik bør behandles deretter. Absorpsjonen av andre legemidler kan forbigående bli redusert pga. en økning i gastrointestinal passeringshastighet forårsaket av Moxalole.

Interaksjoner

Det er en mulighet for at absorpsjonen av andre legemidler kan bli midlertidig redusert under bruk av Moxalole. Enkelte tilfeller av redusert effekt av samtidig administrerte legemidler, f.eks. antiepileptika, er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet/amming: Ingen erfaring. Preparatet bør derfor kun anvendes hvis legen anser dette som strengt nødvendig.
FertilitetPga. virkestoffenes natur vil ikke fertiliteten påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kraftig smerte eller distensjon kan behandles med nasogastrisk aspirasjon. Stort væsketap pga. diaré eller oppkast kan kreve korreksjon av elektrolyttforstyrrelser.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringOsmotisk virkende avføringsmiddel.
VirkningsmekanismeMakrogol 3350 har osmotisk virkning i tarmen, og dette induserer en laksativ effekt. Makrogol 3350 øker avføringsvolumet, og dette setter i gang motiliteten i kolon via nevromuskulære reaksjonsveier. De fysiologiske konsekvensene er en forbedret propulsiv kolontransport av den mykere avføringen og enklere defekasjon. Elektrolytter kombinert med makrogol 3350 utveksles over tarmbarrieren (mucosa) med serumelektrolytter og skilles ut i fekal væske uten netto opptak eller tap av natrium, kalium eller vann. Makrogol endres ikke i tarmen.
AbsorpsjonAbsorberes så og si ikke fra mage-tarmkanalen og har ingen kjent farmakologisk aktivitet.
UtskillelseMakrogol 3350 som absorberes utskilles i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevar rekonstituert mikstur i kjøleskap og kast mikstur som ikke er oppbrukt i løpet av 6 timer.

Andre opplysninger

Elektrolyttinnhold pr. dosepose når blandet til 125 ml mikstur:

Natrium

65 mmol/liter

Kalium

5,4 mmol/liter

Klorid

53 mmol/liter

Hydrogenkarbonat

17 mmol/liter


Pakninger uten resept

Pakninger t.o.m. 50 doseposer er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Moxalole, PULVER TIL OPPLØSNING:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
8 stk. (dosepose)
133508
- * F
20 stk. (dosepose)
133530
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Moxalole PULVER TIL OPPLØSNING

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2020


Sist endret: 21.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)