Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

V
VARIA
V01
Allergener
V01A
Allergener
V01A A
Allergenekstrakter
 V01A A02
Gresspollen
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 25.04.2017) er utarbeidet av ALK Nordic.
 V01A A03
Husstøvmidd
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 25.04.2017) er utarbeidet av ALK Nordic.
 V01A A05
Trepollen
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 25.04.2017) er utarbeidet av ALK Nordic.
 V01A A11
Dyr
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 25.04.2017) er utarbeidet av ALK Nordic.
V03
Alle andre terapeutiske preparater
V03A
Alle andre terapeutiske preparater
V03A B
Midler mot forgiftninger
 V03A B14
Protamin (heparinantagonist)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.09.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
 V03A B21
Kaliumjodid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
 V03A B25
Flumazenil (benzodiazepinantagonist)
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flumazenil (benzodiazepinantagonist) kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av flumazenil (benzodiazepinantagonist) kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flumazenil (benzodiazepinantagonist) er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
 V03A B26
Metionin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2016) er utarbeidet av Meda.
 V03A B35
Sugammadex
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 2,38 kg
Miljørisiko: Bruk av sugammadex gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sugammadex har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sugammadex brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 04.09.2017) er utarbeidet av MSD.
 V03A B37
Idarusizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.11.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
V03A C
Jernbindende stoffer
 V03A C01
Deferoksamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av deferoksamin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Deferoksamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deferoksamin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 19.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
 V03A C03
Deferasiroks
 
PNEC: 0,32 μg/liter
Salgsvekt: 24,8526 kg
Miljørisiko: Bruk av deferasiroks gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Deferasiroks har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deferasiroks er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
V03A E
Midler mot hyperkalemi og hyperfosfatemi
 V03A E01
Polystyrensulfonat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at polystyrensulfonat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 V03A E02
Sevelamer
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av sevelamer kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av sevelamer kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at sevelamer er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 V03A E10
Natriumzirkoniumsyklosilikat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.10.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
V03A F
Midler som motvirker toksisitet av antineoplastiske midler
 V03A F07
Rasburikase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 V03A X03
Kobicistat
 
PNEC: 484 μg/liter
Salgsvekt: 9,9 kg
Miljørisiko: Bruk av kobicistat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kobicistat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kobicistat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
V04
Diagnostika
V04C
Andre diagnostika
 V04C F01
Tuberkulin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.06.2018) er utarbeidet av Scandinavian Biopharma.
V08
Kontrastmidler
V08A
Røntgenkontrastmidler med jod
V08A A
Vannløselige, nefrotrope, høyosmolære røntgenkontrastmidler
 V08A A01
Diatrizoinsyre
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av diatrizoinsyre kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Diatrizoinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Diatrizoinsyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Bayer.
V08A B
Vannløselige, nefrotrope, lavosmolære røntgenkontrastmidler
 V08A B05
Jopromid
 
PNEC: 20 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av jopromid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Jopromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Jopromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.08.2017) er utarbeidet av Bayer.
 V08A B09
Jodiksanol
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 1 689,544 kg
Miljørisiko: Bruk av jodiksanol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Jodiksanol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Jodiksanol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2018) er utarbeidet av GE Healthcare.
 V08A B10
Jomeprol
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 1 292,605 kg
Miljørisiko: Bruk av jomeprol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Jomeprol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Jomeprol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2017) er utarbeidet av Bracco.
 V08B A01
Bariumsulfat m/suspensjonsmidler
 
Miljørisiko: Bruk av bariumsulfat m/suspensjonsmidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2017) er utarbeidet av Bracco.
V08C
Kontrastmidler for magnettomografi
V08C A
Paramagnetiske kontrastmidler
 V08C A01
Gadopentetsyre
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 0,002519 kg
Miljørisiko: Bruk av gadopentetsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadopentetsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadopentetsyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
 V08C A04
Gadoteridol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av gadoteridol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Gadoteridol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadoteridol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.07.2017) er utarbeidet av Bracco.
 V08C A08
Gadobensyre
 
PNEC: 110 μg/liter
Salgsvekt: 1,00701 kg
Miljørisiko: Bruk av gadobensyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadobensyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at gadobensyre er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av Bracco.
 V08C A09
Gadobutrol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 33,743376 kg
Miljørisiko: Bruk av gadobutrol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadobutrol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadobutrol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Bayer.
 V08C A10
Gadoksetinsyre
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 7,393273 kg
Miljørisiko: Bruk av gadoksetinsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadoksetinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadoksetinsyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Bayer.
V08D
Kontrastmidler for ultralyd
V08D A
Kontrastmidler for ultralyd
 V08D A05
Svovelheksafluorid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av svovelheksafluorid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Svovelheksafluorid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at svovelheksafluorid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.12.2017) er utarbeidet av Bracco.
V10
Radiofarmaka til terapeutisk bruk
V10X
Andre radiofarmaka til terapeutisk bruk
V10X X
Diverse radiofarmaka til terapeutisk bruk
 V10X X03
Radium-223-diklorid
 
Miljørisiko: Bruk av radium-223-diklorid gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2017) er utarbeidet av Bayer.