Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

V
VARIA
V01
Allergener
V01A
Allergener
V01A A
Allergenekstrakter
 V01A A02
Gresspollen
 
Miljørisiko: Bruk av naturlegemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2014) er utarbeidet av ALK.
 V01A A05
Trepollen
 
Miljørisiko: Bruk av naturlegemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2014) er utarbeidet av ALK.
 V01A A11
Dyr
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2014) er utarbeidet av ALK.
V03
Alle andre terapeutiske preparater
V03A
Alle andre terapeutiske preparater
V03A B
Midler mot forgiftninger
 V03A B14
Protamin (heparinantagonist)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.10.2015) er utarbeidet av LEO.
 V03A B15
Nalokson (opioidantagonist)
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nalokson (opioidantagonist) kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av nalokson (opioidantagonist) kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nalokson (opioidantagonist) er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.07.2015) er utarbeidet av Mundipharma.
 V03A B26
Metionin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2016) er utarbeidet av Meda.
 V03A B35
Sugammadex
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 1,915 kg
Miljørisiko: Bruk av sugammadex gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sugammadex har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sugammadex brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.05.2014) er utarbeidet av MSD.
 V03A B37
Idarusizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2016) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
V03A E
Midler mot hyperkalemi og hyperfosfatemi
 V03A E01
Polystyrensulfonat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at polystyrensulfonat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.05.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
 V03A E02
Sevelamer
 
PNEC: 25 μg/liter
Salgsvekt: 1 686,96 kg
Miljørisiko: Bruk av sevelamer gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sevelamer har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sevelamer er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.09.2014) er utarbeidet av sanofi-aventis.
V03A F
Midler som motvirker toksisitet av antineoplastiske midler
 V03A F07
Rasburikase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.05.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
V08
Kontrastmidler
V08A
Røntgenkontrastmidler med jod
V08A B
Vannløselige, nefrotrope, lavosmolære røntgenkontrastmidler
 V08A B10
Jomeprol
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 3 422,525 kg
Miljørisiko: Bruk av jomeprol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Jomeprol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Jomeprol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 08.11.2016) er utarbeidet av Bracco.
V08C
Kontrastmidler for magnettomografi
V08C A
Paramagnetiske kontrastmidler
 V08C A02
Gadotersyre
 
PNEC: 1 020 μg/liter
Salgsvekt: 279,57389 kg
Miljørisiko: Bruk av gadotersyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadotersyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadotersyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.11.2015) er utarbeidet av Gothia Medical.
 V08C A03
Gadodiamid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 52,808 kg
Miljørisiko: Bruk av gadodiamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadodiamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadodiamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.01.2015) er utarbeidet av GE Healthcare.
 V08C A09
Gadobutrol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 24,72 kg
Miljørisiko: Bruk av gadobutrol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadobutrol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadobutrol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Bayer.