Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


V03A B
Midler mot forgiftninger
 V03A B14
Protamin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 10.09.2018) er utarbeidet av LEO Pharma.
 V03A B15
Nalokson
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nalokson kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nalokson har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nalokson er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.03.2020) er utarbeidet av Sandoz AS.
 V03A B21
Kaliumjodid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
 V03A B25
Flumazenil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flumazenil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av flumazenil kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flumazenil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
 V03A B26
Metionin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.10.2019) er utarbeidet av Meda.
 V03A B35
Sugammadex
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 3,831 kg
Miljørisiko: Bruk av sugammadex gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sugammadex har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sugammadex brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 04.09.2017) er utarbeidet av MSD.
 V03A B37
Idarusizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.11.2018) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
V03A C
Jernbindende stoffer
 V03A C01
Deferoksamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av deferoksamin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Deferoksamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deferoksamin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 19.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
 V03A C03
Deferasiroks
 
PNEC: 0,32 μg/liter
Salgsvekt: 25,272 kg
Miljørisiko: Bruk av deferasiroks gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Deferasiroks har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deferasiroks er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
V03A E
Midler mot hyperkalemi og hyperfosfatemi
 V03A E01
Polystyrensulfonat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av polystyrensulfonat kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at polystyrensulfonat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.01.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 V03A E02
Sevelamer
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av sevelamer kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av sevelamer kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at sevelamer er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.02.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 V03A E10
Natriumzirkoniumsyklosilikat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.10.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
V03A F
Midler som motvirker toksisitet av antineoplastiske midler
 V03A F07
Rasburikase
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
V03A X
Andre terapeutiske preparater
 V03A X03
Kobicistat
 
PNEC: 484 μg/liter
Salgsvekt: 18,153 kg
Miljørisiko: Bruk av kobicistat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kobicistat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kobicistat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Janssen.