Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

S
SANSEORGANER
S01
Øyemidler
S01A
Antiinfektiver
S01A E
Fluorokinoloner
 S01A E03
Ciprofloksacin
 
PNEC: 0,005 μg/liter
Salgsvekt: 750,670633 kg
Miljørisiko: Bruk av ciprofloksacin gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ciprofloksacin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ciprofloksacin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2018) er utarbeidet av Novartis.
 S01A E07
Moksifloksacin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av moksifloksacin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Moksifloksacin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at moksifloksacin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01A X05
Bibrokatol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bibrokatol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bibrokatol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bibrokatol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
S01B
Antiinflammatoriske midler
S01B A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
 S01B A01
Deksametason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av deksametason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Deksametason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deksametason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01B A05
Triamcinolon
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 6,980954 kg
Miljørisiko: Bruk av triamcinolon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Triamcinolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at triamcinolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 S01B A13
Rimeksolon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av rimeksolon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Rimeksolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at rimeksolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
S01B C
Antiinflammatoriske midler, ikke-steroide
 S01B C10
Nepafenak
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nepafenak kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nepafenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nepafenak er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01B C11
Bromfenak
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bromfenak kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bromfenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bromfenak er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
S01E
Glaukommidler og miotika
S01E A
Sympatomimetika
 S01E A03
Apraklonidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av apraklonidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Apraklonidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at apraklonidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01E A05
Brimonidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brimonidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av brimonidin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at brimonidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
S01E B
Parasympatomimetika
 S01E B09
Acetylkolin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acetylkolin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Acetylkolin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acetylkolin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
S01E C
Karboanhydrasehemmere
 S01E C04
Brinzolamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brinzolamid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Brinzolamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at brinzolamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2017) er utarbeidet av Novartis.
S01E D
Betablokkere
 S01E D01
Timolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av timolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Timolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at timolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
 S01E D02
Betaksolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av betaksolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Betaksolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at betaksolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
S01E E
Prostaglandinanaloger
 S01E E04
Travoprost
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av travoprost kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Travoprost har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Travoprost er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
S01F
Mydriatika og cykloplegika
S01F A
Antikolinergika
 S01F A01
Atropin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atropin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Atropin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atropin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01F A04
Syklopentolat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av syklopentolat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Syklopentolat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at syklopentolat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.09.2018) er utarbeidet av Alcon Nordic.
 S01F A06
Tropikamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tropikamid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tropikamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tropikamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.08.2017) er utarbeidet av Bausch & Lomb.
S01G
Karkontraherende og antiallergiske midler
S01G X
Andre antiallergiske midler
 S01G X04
Nedokromil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nedokromil kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nedokromil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nedokromil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.11.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
 S01G X06
Emedastin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av emedastin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Emedastin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at emedastin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01G X07
Azelastin
 
PNEC: 11 μg/liter
Salgsvekt: 2,954415 kg
Miljørisiko: Bruk av azelastin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Azelastin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Azelastin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
 S01G X09
Olopatadin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av olopatadin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Olopatadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at olopatadin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2017) er utarbeidet av Novartis.
S01H
Lokalanestetika
S01H A
Lokalanestetika
 S01H A02
Oksybuprokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksybuprokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Oksybuprokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksybuprokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
 S01H A03
Tetrakain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tetrakain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tetrakain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tetrakain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
S01J
Diagnostika
S01J A
Midler til farging av øyet
 S01J A01
Fluorescein
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 3,75825 kg
Miljørisiko: Bruk av fluorescein gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fluorescein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fluorescein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
 S01K A02
Hypromellose
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hypromellose kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hypromellose kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hypromellose er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Bausch & Lomb.
S01L
Midler ved okulær vaskulær sykdom
S01L A
Antineovaskulariserende midler
 S01L A01
Verteporfin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av verteporfin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av verteporfin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at verteporfin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01L A04
Ranibizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.09.2016) er utarbeidet av Novartis.
S02
Øremidler
S02B
Kortikosteroider
S02B A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
 S02B A07
Betametason
 
PNEC: 5,2 μg/liter
Salgsvekt: 17,933683 kg
Miljørisiko: Bruk av betametason gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Betametason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Betametason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.03.2017) er utarbeidet av MSD.