Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


S01H A
Lokalanestetika
 S01H A02
Oksybuprokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksybuprokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Oksybuprokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksybuprokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
 S01H A03
Tetrakain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tetrakain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tetrakain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tetrakain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.