Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


S01B A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
 S01B A01
Deksametason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av deksametason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Deksametason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Deksametason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 S01B A05
Triamcinolon
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 6,895772 kg
Miljørisiko: Bruk av triamcinolon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Triamcinolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at triamcinolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 S01B A13
Rimeksolon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av rimeksolon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Rimeksolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at rimeksolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
S01B C
Antiinflammatoriske midler, ikke-steroide
 S01B C10
Nepafenak
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nepafenak kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nepafenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nepafenak er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Novartis.
 S01B C11
Bromfenak
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bromfenak kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bromfenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bromfenak er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.