Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

R
RESPIRASJONSORGANER
R01
Rhinologika
R01A
Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen
R01A A
Adrenergika, usammensatte preparater
 R01A A07
Xylometazolin
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 18,9931 kg
Miljørisiko: Bruk av xylometazolin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Xylometazolin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Xylometazolin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
R01A C
Antiallergiske midler, unntatt kortikosteroider
 R01A C02
Levokabastin
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 2,234904 kg
Miljørisiko: Bruk av levokabastin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levokabastin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levokabastin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.12.2016) er utarbeidet av McNeil.
R01A D
Kortikosteroider
 R01A D05
Budesonid
 
PNEC: 8,6 μg/liter
Salgsvekt: 20,970367 kg
Miljørisiko: Bruk av budesonid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Budesonid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Budesonid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R01A D08
Flutikason
 
PNEC: 0,058 μg/liter
Salgsvekt: 16,136811 kg
Miljørisiko: Bruk av flutikason gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Flutikason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Flutikason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 05.07.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R01A D12
Flutikasonfuroat
 
PNEC: 0,058 μg/liter
Salgsvekt: 2,025181 kg
Miljørisiko: Bruk av flutikasonfuroat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Flutikasonfuroat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Flutikasonfuroat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 10.05.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
R01B
Rhinologika til systemisk bruk
R01B A
Adrenergika
 R01B A01
Fenylpropanolamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenylpropanolamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenylpropanolamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenylpropanolamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
 R01B A02
Pseudoefedrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pseudoefedrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pseudoefedrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pseudoefedrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av MSD.
R03
Midler ved obstruktiv lungesykdom
R03A
Adrenergika, midler til inhalasjon
R03A C
Selektive beta2-agonister
 R03A C02
Salbutamol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av salbutamol kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Salbutamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salbutamol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.06.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03A C03
Terbutalin
 
PNEC: 240 μg/liter
Salgsvekt: 5,280083 kg
Miljørisiko: Bruk av terbutalin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Terbutalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Terbutalin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.10.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03A C12
Salmeterol
 
PNEC: 22 μg/liter
Salgsvekt: 1,701147 kg
Miljørisiko: Bruk av salmeterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Salmeterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salmeterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03A C13
Formoterol
 
PNEC: 94 μg/liter
Salgsvekt: 0,470357 kg
Miljørisiko: Bruk av formoterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Formoterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Formoterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03A C18
Indakaterol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,397067 kg
Miljørisiko: Bruk av indakaterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Indakaterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Indakaterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.11.2019) er utarbeidet av Novartis.
 R03A C19
Olodaterol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av olodaterol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Olodaterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at olodaterol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
R03B
Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon
R03B A
Glukokortikoider
 R03B A01
Beklometason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av beklometason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Beklometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Beklometason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03B A07
Mometason
 
PNEC: 0,014 μg/liter
Salgsvekt: 16,295635 kg
Miljørisiko: Bruk av mometason gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mometason brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
R03B B
Antikolinergika
 R03B B01
Ipratropiumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ipratropiumbromid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ipratropiumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ipratropiumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.10.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 R03B B04
Tiotropiumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tiotropiumbromid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tiotropiumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tiotropiumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.10.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 R03B B05
Aklidiniumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av aklidiniumbromid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Aklidiniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at aklidiniumbromid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.09.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03B B07
Umeklidiniumbromid
 
PNEC: 9,54 μg/liter
Salgsvekt: 0,171447 kg
Miljørisiko: Bruk av umeklidiniumbromid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Umeklidiniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at umeklidiniumbromid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.02.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03B C01
Natriumkromoglikat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av natriumkromoglikat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Natriumkromoglikat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at natriumkromoglikat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
R03C
Adrenergika, midler til systemisk bruk
R03C C
Selektive beta2-agonister
 R03C C12
Bambuterol
 
PNEC: 71 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av bambuterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bambuterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Bambuterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
R03D
Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdom
R03D A
Xantinderivater
 R03D A04
Teofyllin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av teofyllin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Teofyllin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at teofyllin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
R03D C
Leukotrienreseptorantagonister
 R03D C03
Montelukast
 
PNEC: 1,9 μg/liter
Salgsvekt: 93,225262 kg
Miljørisiko: Bruk av montelukast gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Montelukast har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Montelukast er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.03.2017) er utarbeidet av MSD.
R03D X
Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdom
 R03D X05
Omalizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
 R03D X07
Roflumilast
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 0,153945 kg
Miljørisiko: Bruk av roflumilast gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Roflumilast har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Roflumilast er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03D X09
Mepolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 09.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03D X10
Benralizumab
 
Miljørisiko: Bruk av benralizumab gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
R05
Hoste- og forkjølelsesmidler
R05C
Ekspektorantia, unntatt kombinasjoner med antitussiva
R05C A
Ekspektorantia
 R05C A03
Guaifenesin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av guaifenesin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Guaifenesin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at guaifenesin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
 R05C A12
Eføyblad
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
R05C B
Mukolytika
 R05C B01
Acetylcystein
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acetylcystein kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Acetylcystein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acetylcystein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.11.2016) er utarbeidet av Meda.
 R05C B02
Bromheksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bromheksin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bromheksin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bromheksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R05C B06
Ambroksol
 
PNEC: 8,7 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av ambroksol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ambroksol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ambroksol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R05C B13
Dornase alfa (deoksyribonuklease)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
R05D
Antitussiva, unntatt kombinasjoner med ekspektorantia
R05D A
Opiumsalkaloider og derivater
 R05D A01
Etylmorfin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etylmorfin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etylmorfin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etylmorfin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
 R05D A04
Kodein
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kodein kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kodein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kodein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
 R05D A07
Noskapin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av noskapin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Noskapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at noskapin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
R06
Antihistaminer til systemisk bruk
R06A
Antihistaminer til systemisk bruk
R06A A
Aminoalkyleter
 R06A A02
Difenhydramin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av difenhydramin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Difenhydramin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at difenhydramin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
 R06A A04
Klemastin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klemastin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klemastin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klemastin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
R06A D
Fentiazinderivater
 R06A D01
Alimemazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alimemazin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alimemazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alimemazin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R06A D02
Prometazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av prometazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Prometazin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at prometazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
R06A E
Piperazinderivater
 R06A E04
Klorsyklizin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klorsyklizin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klorsyklizin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klorsyklizin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
R06A X
Andre antihistaminer til systemisk bruk
 R06A X13
Loratadin
 
PNEC: 5,3 μg/liter
Salgsvekt: 114,23156 kg
Miljørisiko: Bruk av loratadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Loratadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Loratadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2019) er utarbeidet av Bayer.
 R06A X22
Ebastin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ebastin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ebastin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ebastin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.10.2018) er utarbeidet av Almirall.
 R06A X26
Feksofenadin
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 1 562,10744 kg
Miljørisiko: Bruk av feksofenadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Feksofenadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Feksofenadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R06A X27
Desloratadin
 
PNEC: 36 μg/liter
Salgsvekt: 272,88127 kg
Miljørisiko: Bruk av desloratadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desloratadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desloratadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.