Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


R06A A
Aminoalkyleter
 R06A A02
Difenhydramin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av difenhydramin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Difenhydramin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at difenhydramin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
 R06A A04
Klemastin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klemastin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klemastin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klemastin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
R06A D
Fentiazinderivater
 R06A D01
Alimemazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alimemazin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alimemazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alimemazin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R06A D02
Prometazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av prometazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Prometazin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at prometazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
R06A E
Piperazinderivater
 R06A E04
Klorsyklizin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klorsyklizin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klorsyklizin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klorsyklizin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
R06A X
Andre antihistaminer til systemisk bruk
 R06A X13
Loratadin
 
PNEC: 5,3 μg/liter
Salgsvekt: 114,23156 kg
Miljørisiko: Bruk av loratadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Loratadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Loratadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2019) er utarbeidet av Bayer.
 R06A X22
Ebastin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ebastin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ebastin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ebastin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.10.2018) er utarbeidet av Almirall.
 R06A X26
Feksofenadin
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 1 562,10744 kg
Miljørisiko: Bruk av feksofenadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Feksofenadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Feksofenadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R06A X27
Desloratadin
 
PNEC: 36 μg/liter
Salgsvekt: 272,88127 kg
Miljørisiko: Bruk av desloratadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desloratadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desloratadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.