Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


R05D A
Opiumsalkaloider og derivater
 R05D A01
Etylmorfin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etylmorfin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etylmorfin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etylmorfin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
 R05D A04
Kodein
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kodein kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kodein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kodein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R05D A07
Noskapin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av noskapin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Noskapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at noskapin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.