Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


R05C A
Ekspektorantia
 R05C A03
Guaifenesin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av guaifenesin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Guaifenesin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at guaifenesin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
 R05C A12
Eføyblad
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
R05C B
Mukolytika
 R05C B01
Acetylcystein
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av acetylcystein kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Acetylcystein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at acetylcystein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 22.11.2016) er utarbeidet av Meda.
 R05C B02
Bromheksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bromheksin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bromheksin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bromheksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R05C B06
Ambroksol
 
PNEC: 8,7 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av ambroksol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ambroksol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ambroksol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 R05C B13
Dornase alfa (deoksyribonuklease)
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.