Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


R03D A
Xantinderivater
 R03D A04
Teofyllin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av teofyllin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Teofyllin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at teofyllin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.10.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
R03D C
Leukotrienreseptorantagonister
 R03D C03
Montelukast
 
PNEC: 7 μg/liter
Salgsvekt: 98,218117 kg
Miljørisiko: Bruk av montelukast gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Montelukast har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Montelukast er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.04.2020) er utarbeidet av MSD.
R03D X
Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdom
 R03D X05
Omalizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
 R03D X07
Roflumilast
 
PNEC: 0,084 μg/liter
Salgsvekt: 0,178008 kg
Miljørisiko: Bruk av roflumilast gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Roflumilast har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Roflumilast er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03D X09
Mepolizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 09.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03D X10
Benralizumab
 
Miljørisiko: Bruk av benralizumab gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.