Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


R03B A
Glukokortikoider
 R03B A01
Beklometason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av beklometason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Beklometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Beklometason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03B A07
Mometason
 
PNEC: 0,014 μg/liter
Salgsvekt: 19,591359 kg
Miljørisiko: Bruk av mometason gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mometason brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.04.2020) er utarbeidet av MSD.
R03B B
Antikolinergika
 R03B B01
Ipratropiumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ipratropiumbromid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ipratropiumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ipratropiumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.10.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 R03B B04
Tiotropiumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tiotropiumbromid kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tiotropiumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tiotropiumbromid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.10.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 R03B B05
Aklidiniumbromid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av aklidiniumbromid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Aklidiniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at aklidiniumbromid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.09.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03B B07
Umeklidiniumbromid
 
PNEC: 9,54 μg/liter
Salgsvekt: 0,179147 kg
Miljørisiko: Bruk av umeklidiniumbromid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Umeklidiniumbromid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at umeklidiniumbromid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.01.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
R03B C
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
 R03B C01
Natriumkromoglikat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av natriumkromoglikat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Natriumkromoglikat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at natriumkromoglikat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.