Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


R03A C
Selektive beta-agonister
 R03A C02
Salbutamol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av salbutamol kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Salbutamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salbutamol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.06.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03A C03
Terbutalin
 
PNEC: 240 μg/liter
Salgsvekt: 5,280083 kg
Miljørisiko: Bruk av terbutalin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Terbutalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Terbutalin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.10.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03A C12
Salmeterol
 
PNEC: 22 μg/liter
Salgsvekt: 1,701147 kg
Miljørisiko: Bruk av salmeterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Salmeterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salmeterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R03A C13
Formoterol
 
PNEC: 94 μg/liter
Salgsvekt: 0,470357 kg
Miljørisiko: Bruk av formoterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Formoterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Formoterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R03A C18
Indakaterol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,397067 kg
Miljørisiko: Bruk av indakaterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Indakaterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Indakaterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.11.2019) er utarbeidet av Novartis.
 R03A C19
Olodaterol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av olodaterol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Olodaterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at olodaterol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.