Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


R01A A
Adrenergika, usammensatte preparater
 R01A A07
Xylometazolin
 
PNEC: 2,03 μg/liter
Salgsvekt: 17,092605 kg
Miljørisiko: Bruk av xylometazolin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Xylometazolin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Xylometazolin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.06.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
R01A C
Antiallergiske midler, unntatt kortikosteroider
 R01A C02
Levokabastin
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 2,406852 kg
Miljørisiko: Bruk av levokabastin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levokabastin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levokabastin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.12.2016) er utarbeidet av McNeil.
R01A D
Kortikosteroider
 R01A D05
Budesonid
 
PNEC: 8,6 μg/liter
Salgsvekt: 20,710185 kg
Miljørisiko: Bruk av budesonid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Budesonid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Budesonid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
 R01A D08
Flutikason
 
PNEC: 0,058 μg/liter
Salgsvekt: 16,229784 kg
Miljørisiko: Bruk av flutikason gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Flutikason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Flutikason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.03.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 R01A D12
Flutikasonfuroat
 
PNEC: 0,058 μg/liter
Salgsvekt: 2,252056 kg
Miljørisiko: Bruk av flutikasonfuroat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Flutikasonfuroat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Flutikasonfuroat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.03.2020) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.