Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

P
ANTIPARASITÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG INSEKTMIDLER
P01
Protozomidler
P01A
Midler til behandling av amøbesykdommer og andre protozosykdommer
P01A B
Nitroimidazolderivater
 P01A B01
Metronidazol
 
PNEC: 12,5 μg/liter
Salgsvekt: 956,295873 kg
Miljørisiko: Bruk av metronidazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metronidazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metronidazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
 P01A X06
Atovakvon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atovakvon kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Atovakvon har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atovakvon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
P01B
Malariamidler
P01B A
Aminokinoliner
 P01B A02
Hydroksyklorokin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydroksyklorokin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Hydroksyklorokin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydroksyklorokin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
P01B B
Biguanider
 P01B B01
Proguanil
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 96,1329 kg
Miljørisiko: Bruk av proguanil gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Proguanil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Proguanil er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
P01B C
Metanolkinoliner
 P01B C01
Kinin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kinin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kinin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kinin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Recip AB.
 P01B E02
Artemeter
 
PNEC: 0,33 μg/liter
Salgsvekt: 0,04368 kg
Miljørisiko: Bruk av artemeter gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Artemeter har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Artemeter er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 P01C X01
Pentamidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pentamidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pentamidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pentamidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
P02
Anthelmintika
P02C
Midler mot nematoder
P02C A
Benzimidazolderivater
 P02C A01
Mebendazol
 
PNEC: 0,088 μg/liter
Salgsvekt: 61,8282 kg
Miljørisiko: Bruk av mebendazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mebendazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mebendazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av Janssen.