Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


P02C A
Benzimidazolderivater
 P02C A01
Mebendazol
 
PNEC: 0,088 μg/liter
Salgsvekt: 64,611 kg
Miljørisiko: Bruk av mebendazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mebendazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mebendazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av Janssen.