Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


P01B A
Aminokinoliner
 P01B A02
Hydroksyklorokin
 
PNEC: 1,716 μg/liter
Salgsvekt: 578,0692 kg
Miljørisiko: Bruk av hydroksyklorokin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Hydroksyklorokin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Hydroksyklorokin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.12.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
P01B B
Biguanider
 P01B B01
Proguanil
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 97,569 kg
Miljørisiko: Bruk av proguanil gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Proguanil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Proguanil er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
P01B C
Metanolkinoliner
 P01B C01
Kinin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kinin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kinin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kinin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Recip AB.