Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

N
NERVESYSTEMET
N01
Anestetika
N01A
Generelle anestetika
N01A B
Halogenerte hydrokarboner
 N01A B06
Isofluran
 
PNEC: 112 μg/liter
Salgsvekt: 472,63625 kg
Miljørisiko: Bruk av isofluran gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Isofluran har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Isofluran er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.01.2019) er utarbeidet av Baxter.
 N01A B07
Desfluran
 
PNEC: 112 μg/liter
Salgsvekt: 2 706,6168 kg
Miljørisiko: Bruk av desfluran gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desfluran har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desfluran er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.01.2019) er utarbeidet av Baxter.
 N01A B08
Sevofluran
 
PNEC: 43 μg/liter
Salgsvekt: 2,23525 kg
Miljørisiko: Bruk av sevofluran gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sevofluran har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sevofluran er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2019) er utarbeidet av Baxter.
N01A F
Barbiturater, usammensatte preparater
 N01A F03
Tiopental
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tiopental kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tiopental har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tiopental er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
N01A H
Opioidanestetika
 N01A H01
Fentanyl
 
PNEC: 11,1 μg/liter
Salgsvekt: 7,147746 kg
Miljørisiko: Bruk av fentanyl gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fentanyl har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fentanyl er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N01A H02
Alfentanil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av alfentanil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Alfentanil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at alfentanil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N01A H03
Sufentanil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av sufentanil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Sufentanil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at sufentanil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N01A H06
Remifentanil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av remifentanil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av remifentanil kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at remifentanil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.04.2018) er utarbeidet av Teva.
N01A X
Andre generelle anestetika
 N01A X14
Esketamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av esketamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av esketamin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at esketamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.01.2020) er utarbeidet av Pfizer.
N01B
Lokalanestetika
N01B B
Amider
 N01B B02
Lidokain
 
PNEC: 23 μg/liter
Salgsvekt: 665,330443 kg
Miljørisiko: Bruk av lidokain gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lidokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lidokain er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Roche.
 N01B B03
Mepivakain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mepivakain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Mepivakain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mepivakain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2016) er utarbeidet av AstraZeneca.
 N01B B04
Prilokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av prilokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Prilokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at prilokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2019) er utarbeidet av Teva.
 N01B B10
Levobupivakain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levobupivakain kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levobupivakain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at levobupivakain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.02.2017) er utarbeidet av AbbVie.
N01B X
Andre lokalanestestika
 N01B X04
Capsaicin
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 0,646467 kg
Miljørisiko: Bruk av capsaicin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Capsaicin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Capsaicin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.
N02
Analgetika
N02A
Opioider
N02A A
Opiumsalkaloider
 N02A A01
Morfin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av morfin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Morfin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at morfin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 N02A A05
Oksykodon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksykodon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av oksykodon kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksykodon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
N02A B
Fenylpiperidinderivater
 N02A B02
Petidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av petidin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Petidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at petidin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
N02A X
Andre opioider
 N02A X06
Tapentadol
 
PNEC: 53 μg/liter
Salgsvekt: 156,485715 kg
Miljørisiko: Bruk av tapentadol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tapentadol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tapentadol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 23.04.2019) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.
N02B
Andre analgetika og antipyretika
N02B A
Salisylsyrederivater
 N02B A01
Acetylsalisylsyre
 
PNEC: 28,3 μg/liter
Salgsvekt: 10 463,40709 kg
Miljørisiko: Bruk av acetylsalisylsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Acetylsalisylsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Acetylsalisylsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 13.12.2017) er utarbeidet av Bayer.
N02B B
Pyrazoloner
 N02B B01
Fenazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.07.2016) er utarbeidet av Meda.
N02B E
Anilider
 N02B E01
Paracetamol
 
PNEC: 46 μg/liter
Salgsvekt: 242 293,8796 kg
Miljørisiko: Bruk av paracetamol gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paracetamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paracetamol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
N02B G
Andre analgetika og antipyretika
 N02B G10
Cannabinoider
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Almirall.
N02C
Migrenemidler
 N02C A02
Ergotamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ergotamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ergotamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ergotamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.08.2016) er utarbeidet av Meda.
N02C C
Selektive serotonin (5-HT1)-agonister
 N02C C01
Sumatriptan
 
PNEC: 250 μg/liter
Salgsvekt: 153,941268 kg
Miljørisiko: Bruk av sumatriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sumatriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sumatriptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N02C C02
Naratriptan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,417045 kg
Miljørisiko: Bruk av naratriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Naratriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Naratriptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N02C C03
Zolmitriptan
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 3,89361 kg
Miljørisiko: Bruk av zolmitriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zolmitriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zolmitriptan brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2018) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.
 N02C C04
Rizatriptan
 
PNEC: 960 μg/liter
Salgsvekt: 16,1337 kg
Miljørisiko: Bruk av rizatriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rizatriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rizatriptan brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av MSD.
 N02C C05
Almotriptan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av almotriptan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Almotriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at almotriptan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
 N02C X02
Klonidin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klonidin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klonidin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klonidin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
N03
Antiepileptika
N03A
Antiepileptika
N03A E
Benzodiazepinderivater
 N03A E01
Klonazepam
 
PNEC: 15,4 μg/liter
Salgsvekt: 3,484628 kg
Miljørisiko: Bruk av klonazepam gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klonazepam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klonazepam er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.08.2019) er utarbeidet av Roche.
N03A F
Karboksamidderivater
 N03A F01
Karbamazepin
 
PNEC: 2,5 μg/liter
Salgsvekt: 1 938,35215 kg
Miljørisiko: Bruk av karbamazepin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Karbamazepin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Karbamazepin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
 N03A F02
Okskarbazepin
 
PNEC: 12,8 μg/liter
Salgsvekt: 1 065,6297 kg
Miljørisiko: Bruk av okskarbazepin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Okskarbazepin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Okskarbazepin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.12.2013) er utarbeidet av Novartis.
N03A G
Fettsyrederivater
 N03A G01
Valproinsyre
 
PNEC: 66 μg/liter
Salgsvekt: 6 170,530225 kg
Miljørisiko: Bruk av valproinsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Valproinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Valproinsyre er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
 N03A G04
Vigabatrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vigabatrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Vigabatrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vigabatrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
N03A X
Diverse antiepileptika
 N03A X09
Lamotrigin
 
PNEC: 150 μg/liter
Salgsvekt: 2 639,283632 kg
Miljørisiko: Bruk av lamotrigin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lamotrigin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lamotrigin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.08.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N03A X10
Felbamat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av felbamat kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Felbamat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Felbamat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
 N03A X11
Topiramat
 
PNEC: 93 μg/liter
Salgsvekt: 184,306558 kg
Miljørisiko: Bruk av topiramat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Topiramat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at topiramat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N03A X12
Gabapentin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av gabapentin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av gabapentin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at gabapentin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av Teva.
 N03A X14
Levetiracetam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levetiracetam kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levetiracetam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levetiracetam er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.07.2019) er utarbeidet av SUN Pharmaceutical.
 N03A X16
Pregabalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pregabalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pregabalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pregabalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.02.2019) er utarbeidet av Teva.
 N03A X18
Lakosamid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 101,595528 kg
Miljørisiko: Bruk av lakosamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lakosamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lakosamid er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
 N03A X21
Retigabin
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av retigabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Retigabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Retigabin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N03A X23
Brivaracetam
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 16,336304 kg
Miljørisiko: Bruk av brivaracetam gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Brivaracetam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Brivaracetam er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
N04
Antiparkinsonmidler
N04B
Dopaminerge midler
N04B A
Dopa og dopaderivater
 N04B A01
Levodopa
 
PNEC: 1,5 μg/liter
Salgsvekt: 2 053,03215 kg
Miljørisiko: Bruk av levodopa gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levodopa har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levodopa brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2018) er utarbeidet av Roche.
N04B C
Dopaminagonister
 N04B C04
Ropinirol
 
PNEC: 64 μg/liter
Salgsvekt: 6,130281 kg
Miljørisiko: Bruk av ropinirol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ropinirol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ropinirol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.05.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N04B C05
Pramipeksol
 
PNEC: 70 μg/liter
Salgsvekt: 1,715893 kg
Miljørisiko: Bruk av pramipeksol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pramipeksol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pramipeksol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
 N04B C09
Rotigotin
 
PNEC: 0,105 μg/liter
Salgsvekt: 2,331268 kg
Miljørisiko: Bruk av rotigotin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rotigotin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rotigotin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
N04B D
MAO-hemmere, type B
 N04B D02
Rasagilin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av rasagilin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Rasagilin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at rasagilin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
N04B X
Andre dopaminerge midler
 N04B X01
Tolkapon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tolkapon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tolkapon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tolkapon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
N05
Psykoleptika
N05A
Antipsykotika
N05A A
Fentiaziner med alifatisk sidekjede
 N05A A02
Levomepromazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levomepromazin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levomepromazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levomepromazin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
N05A D
Butyrofenonderivater
 N05A D01
Haloperidol
 
PNEC: 1,4 μg/liter
Salgsvekt: 2,179186 kg
Miljørisiko: Bruk av haloperidol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Haloperidol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at haloperidol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
N05A H
Diazepiner, oksazepiner, tiazepiner og oksepiner
 N05A H02
Klozapin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klozapin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klozapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klozapin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2019) er utarbeidet av Teva.
 N05A H03
Olanzapin
 
PNEC: 1,1 μg/liter
Salgsvekt: 58,795334 kg
Miljørisiko: Bruk av olanzapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Olanzapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Olanzapin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2018) er utarbeidet av Lilly.
 N05A H04
Kvetiapin
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 2 330,26725 kg
Miljørisiko: Bruk av kvetiapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kvetiapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kvetiapin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 10.09.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
N05A N
Litium
 N05A N01
Litium
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
N05A X
Andre antipsykotika
 N05A X08
Risperidon
 
PNEC: 5,8 μg/liter
Salgsvekt: 5,485459 kg
Miljørisiko: Bruk av risperidon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Risperidon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Risperidon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.07.2017) er utarbeidet av Janssen.
 N05A X12
Aripiprazol
 
PNEC: 0,261 μg/liter
Salgsvekt: 26,40699 kg
Miljørisiko: Bruk av aripiprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aripiprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aripiprazol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 23.09.2019) er utarbeidet av Otsuka Pharma Scandinavia.
 N05A X13
Paliperidon
 
PNEC: 250 μg/liter
Salgsvekt: 1,621804 kg
Miljørisiko: Bruk av paliperidon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paliperidon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paliperidon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.09.2019) er utarbeidet av Janssen.
N05B
Anxiolytika
N05B A
Benzodiazepinderivater
 N05B A01
Diazepam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av diazepam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av diazepam kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at diazepam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.01.2018) er utarbeidet av Teva.
N05B B
Difenylmetanderivater
 N05B B01
Hydroksyzin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydroksyzin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Hydroksyzin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydroksyzin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
N05C
Hypnotika og sedativer
N05C D
Benzodiazepinderivater
 N05C D02
Nitrazepam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitrazepam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitrazepam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitrazepam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2017) er utarbeidet av Recip AB.
N05C F
Benzodiazepinlignende midler
 N05C F01
Zopiklon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zopiklon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zopiklon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at zopiklon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 N05C F02
Zolpidem
 
PNEC: 2,2 μg/liter
Salgsvekt: 118,030847 kg
Miljørisiko: Bruk av zolpidem gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zolpidem har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zolpidem er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
N05C H
Melatoninreseptoragonister
 N05C H01
Melatonin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av melatonin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Melatonin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at melatonin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
N05C M
Andre hypnotika og sedativer
 N05C M06
Propiomazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av propiomazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Propiomazin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at propiomazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 29.03.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 N05C M09
Valerianarot
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
N06
Psykoanaleptika
N06A
Antidepressiver
N06A A
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere
 N06A A04
Klomipramin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klomipramin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klomipramin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klomipramin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 N06A A09
Amitriptylin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av amitriptylin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Amitriptylin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at amitriptylin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
N06A B
Selektive serotoninreopptakshemmere
 N06A B03
Fluoksetin
 
PNEC: 0,32 μg/liter
Salgsvekt: 87,20438 kg
Miljørisiko: Bruk av fluoksetin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fluoksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fluoksetin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 01.08.2017) er utarbeidet av Lilly.
 N06A B05
Paroksetin
 
PNEC: 0,14 μg/liter
Salgsvekt: 86,174937 kg
Miljørisiko: Bruk av paroksetin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paroksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paroksetin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 22.12.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
N06A G
MAO-hemmere, type A
 N06A G02
Moklobemid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av moklobemid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Moklobemid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at moklobemid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
N06A X
Andre antidepressiver
 N06A X02
Tryptofan
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.10.2019) er utarbeidet av Meda.
 N06A X11
Mirtazapin
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 357,815266 kg
Miljørisiko: Bruk av mirtazapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mirtazapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mirtazapin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 09.03.2017) er utarbeidet av MSD.
 N06A X12
Bupropion
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 875,76492 kg
Miljørisiko: Bruk av bupropion gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bupropion har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Bupropion er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 N06A X16
Venlafaksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av venlafaksin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Venlafaksin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at venlafaksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.10.2018) er utarbeidet av Teva.
 N06A X21
Duloksetin
 
PNEC: 0,43 μg/liter
Salgsvekt: 102,273343 kg
Miljørisiko: Bruk av duloksetin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Duloksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Duloksetin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2016) er utarbeidet av Lilly.
 N06A X25
Prikkperikum (johannesurt)
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2018) er utarbeidet av Midsona.
N06B
Psykostimulantia, midler ved ADHD og nootropika
N06B A
Sentralt virkende sympatomimetika
 N06B A04
Metylfenidat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metylfenidat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metylfenidat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metylfenidat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 N06B A07
Modafinil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av modafinil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av modafinil kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at modafinil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.02.2018) er utarbeidet av Teva.
 N06B A09
Atomoksetin
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 45,800813 kg
Miljørisiko: Bruk av atomoksetin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Atomoksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Atomoksetin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2018) er utarbeidet av Lilly.
N06B C
Xantinderivater
 N06B C01
Koffein
 
PNEC: 40 μg/liter
Salgsvekt: 1 037,55973 kg
Miljørisiko: Bruk av koffein gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Koffein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at koffein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Recip AB.
N06B X
Andre psykostimulantia og nootropika
 N06B X03
Piracetam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av piracetam kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Piracetam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at piracetam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
N06D
Midler mot demens
N06D A
Antikolinesteraser
 N06D A03
Rivastigmin
 
PNEC: 50 μg/liter
Salgsvekt: 22,760611 kg
Miljørisiko: Bruk av rivastigmin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rivastigmin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rivastigmin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Novartis.
 N06D A04
Galantamin
 
PNEC: 0,44 μg/liter
Salgsvekt: 0,742193 kg
Miljørisiko: Bruk av galantamin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av galantamin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Galantamin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 08.05.2018) er utarbeidet av Janssen.
N06D X
Andre midler mot demens
 N06D X02
Ginkgoblad
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Pharma Hus.
N07
Andre midler med virkning på nervesystemet
N07A
Parasympatika
N07A A
Antikolinesteraser
 N07A A01
Neostigmin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av neostigmin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Neostigmin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at neostigmin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 N07A A02
Pyridostigmin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pyridostigmin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pyridostigmin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pyridostigmin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
 N07A A30
Ambenonium
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ambenonium kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ambenonium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ambenonium er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.08.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 N07A B01
Karbakol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av karbakol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Karbakol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at karbakol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
N07B
Midler ved avhengighetslidelser
N07B A
Midler ved nikotinavhengighet
 N07B A01
Nikotin
 
PNEC: 0,242 μg/liter
Salgsvekt: 252,259948 kg
Miljørisiko: Bruk av nikotin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nikotin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nikotin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 04.07.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
N07B B
Midler ved alkoholavhengighet
 N07B B01
Disulfiram
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av disulfiram kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av disulfiram kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at disulfiram er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
N07B C
Midler ved opioidavhengighet
 N07B C02
Metadon
 
PNEC: 3,8 μg/liter
Salgsvekt: 99,33714 kg
Miljørisiko: Bruk av metadon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metadon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metadon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.01.2019) er utarbeidet av Nordic Drugs.
 N07C A02
Cinnarizin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av cinnarizin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Cinnarizin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at cinnarizin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.05.2017) er utarbeidet av Meda.
N07X
Andre midler med virkning på nervesystemet
N07X X
Andre midler med virkning på nervesystemet
 N07X X02
Riluzol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av riluzol kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Riluzol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Riluzol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
 N07X X04
Natriumoksybat
 
Miljørisiko: Bruk av natriumoksybat gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
 N07X X07
Fampridin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fampridin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fampridin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fampridin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2017) er utarbeidet av Biogen Sweden.