Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N07X X
Andre midler med virkning på nervesystemet
 N07X X02
Riluzol
 
PNEC: 3,78 μg/liter
Salgsvekt: 9,613988 kg
Miljørisiko: Bruk av riluzol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Riluzol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Riluzol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
 N07X X04
Natriumoksybat
 
Miljørisiko: Bruk av natriumoksybat gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
 N07X X07
Fampridin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fampridin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fampridin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fampridin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.03.2020) er utarbeidet av Biogen Sweden.