Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N07B A
Midler ved nikotinavhengighet
 N07B A01
Nikotin
 
PNEC: 0,242 μg/liter
Salgsvekt: 252,259948 kg
Miljørisiko: Bruk av nikotin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nikotin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nikotin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 04.07.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
N07B B
Midler ved alkoholavhengighet
 N07B B01
Disulfiram
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av disulfiram kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av disulfiram kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at disulfiram er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Teva.
N07B C
Midler ved opioidavhengighet
 N07B C02
Metadon
 
PNEC: 3,8 μg/liter
Salgsvekt: 99,33714 kg
Miljørisiko: Bruk av metadon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metadon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metadon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.01.2019) er utarbeidet av Nordic Drugs.