Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N07B B
Midler ved alkoholavhengighet
 N07B B01
Disulfiram
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av disulfiram kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Disulfiram har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at disulfiram er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2020) er utarbeidet av Teva.
 N07B B03
Akamprosat
 
PNEC: 989 μg/liter
Salgsvekt: 83,023668 kg
Miljørisiko: Bruk av akamprosat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Akamprosat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Akamprosat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 03.11.2020) er utarbeidet av Merck.
N07B C
Midler ved opioidavhengighet
 N07B C01
Buprenorfin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av buprenorfin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Buprenorfin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at buprenorfin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.04.2020) er utarbeidet av Teva.
 N07B C02
Metadon
 
PNEC: 3,8 μg/liter
Salgsvekt: 98,072975 kg
Miljørisiko: Bruk av metadon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Metadon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Metadon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.01.2019) er utarbeidet av Nordic Drugs.